Ana SayfaÇalışma YaşamıDİSK’ten kıdem tazminatını koruma çağrısı ve eylem programı

DİSK’ten kıdem tazminatını koruma çağrısı ve eylem programı

HABER MERKEZİ – Kıdem tazminatının fona devredilmesi tasarına karşı DİSK’in mücadele programını açıklayan Genel Başkanı Kani Beko, “Kıdem tazminatı hakkını savunmak şu anda Türkiye işçi sınıfını temsil eden tüm sendikal güçlerin en öncelikli konusu olmak durumundadır” dedi ve eylemlere 7 Haziran’da start verileceğini açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), kıdem tazminatının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) devredilmesi sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

DİSK Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Genel Başkan Kani Beko ve Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu’nun yanı sıra sendikanın yönetici ve üyeleri de katıldı.

Basın toplantısında, kıdem tazminatı hakkını korumak için DİSK’in yürüteceği mücadele programını da açıklayan Kani Beko, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduklarını belirterek şunları söyledi:

Hükümetin açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla kıdem tazminatını bireysel fon sistemine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Hükümet bunu işçilerin yararına bir uygulama olarak sunmakta, çalışanları yanıltmaktadır. Oysa kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatının yok edilmesidir.

Beko, kıdem tazminatının fona devredilmesi durumunda yaşanacak duruma ilişkin ise şunları söyledi:

Kıdem tazminatının doğrudan işveren tarafından ödenmesi yerine fona devredilmesi işten çıkarmaları kolaylaştıracak ve çalışanların iş güvencesini azaltacaktır. İşçi çıkarırken kıdem tazminatı ödemek gibi bir zorunluluğu kalmayan işveren daha kolay işçi çıkarabilecektir. Kıdem tazminatının fona devri, kıdem tazminatı miktarının düşmesi anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı halen işçinin son ücreti üzerinden ve 30 gün tutarında ödenmektedir. Hükümetin gündeme getirdiği bireysel kıdem tazminatı fonu ile kıdem tazminatı tutarı düşecektir.

Hükümetin getirmek istediği fon, kıdem tazminatına erişimi güvence altına almayacaktır. Bugün işçiye kıdem tazminatı ödemeyen patron yarın kıdem tazminatı fonuna prim ödemeyecek ve işçi yine kıdem tazminatından mahrum kalacaktır.

Mücadele programı

“DİSK Yönetim Kurulunun aldığı kararlar ışığında önümüzdeki günlerde kıdem tazminatı hakkının korunması için birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirilecektir” diyen Beko, 7 Haziran’dan itibaren yapılacak eylemlere ilişkin şunları söyledi:

İlk adım olarak 7 Haziran 2017 tarihinde DİSK’in örgütlü olduğu tüm bölgelerde, Çalışma Genel Müdürlükleri önünde eşzamanlı kitlesel basın açıklamaları gerçekleştirilecektir. Ardından yetkili organlarımızın alacağı eylem kararları, en geniş katılımla ve etkili bir biçimde hayata geçirilecektir.

Tüm sendikalara tutum alma çağrısında bulunan Kani Beko, şunları ifade etti:

Kıdem tazminatı hakkını savunmak şu anda Türkiye işçi sınıfını temsil eden tüm sendikal güçlerin en öncelikli konusu olmak durumundadır. Tüm sendikaları bu konuda net ve kararlı tutum almaya çağırıyoruz.


  Kurtulmuş'tan kıdem tazminatı ve emeklilik yaşı açıklaması