Ana SayfaGüncelDemirtaş’tan Meclis Başkanlığı’na dilekçe: Parlamento gündemini istedi

Demirtaş’tan Meclis Başkanlığı’na dilekçe: Parlamento gündemini istedi

HABER MERKEZİ – HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanlığı’na dilekçe göndererek parlamento gündemlerinin tutuklu vekillere gönderilmesini istedi. Demirtaş dilekçesinde Adalet Bakanlığı’nın “Cezaevinde bulunması milletvekilliğine engel değildir” ifadesini hatırlattı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden TBMM Başkanlığı’na dilekçe göndererek Parlamento üyelerine iletilme yükümlülüğü olan yasama faaliyetleriyle ilgili gündemin, tutuklu bulunan milletvekillerine gönderilmesi istedi.

Demirtaş dilekçesinde Adalet Bakanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gönderilen yazıda “Cezaevinde bulunması milletvekilliğine engel değildir” ifadesini de hatırlattı.

Demirtaş’ın dilekçesinde yer alan bazı bölümler şöyle:

4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan, Parlamentonun üçüncü büyük siyasi partisi HDP’nin Eş Genel Başkanı ve Meclis Grubu Başkanıyım. Halkımızın seçtiği milyonlarca oyun temsilcisi olarak şahsım ve tutuklu bulunan milletvekillerinin yasama faaliyetlerine katılması hukuksuz bir şekilde engellenmektedir. Cezaevinde bulunmamızın yasama faaliyetlerine engel olmadığı hususu, başta Adalet Bakanı olmak üzere, Hükümet yetkilileri ve Meclisin itibarını korumakla mükellef olan Meclis Başkanı tarafından zaman zaman dile getirilmektedir. Şahsım ve tutuklu bulunan 8’i partime mensup, biri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmak üzere toplam 10 milletvekilinin yasama faaliyetlerine katılma imkânı ortadan kaldırılmıştır. Ancak Anayasa’nın “yasama yetkisi” başlıklı 7. Maddesinde; “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez” ifadesiyle, yasama yetkisinin TBMM’de, yani esasen TBMM üyelerinde, yani milletvekillerinde olduğu Anayasa hükmüdür. Bu Anayasa hükmü, tutuklu bulunan milletvekilleri açısından açık bir biçimde ihlal edilmektedir.

Ancak tutuklanıp yasama faaliyetlerine katılmamızın engellenmesi haricinde, İçtüzük ile bizlere tanınan haklardan da faydalanamamakta, Meclisin gündeminden ve yasama faaliyetlerinden haberdar olamamaktayız. Oysa ki Anayasa’nın “İçtüzük, siyasî parti grupları ve kolluk işleri” başlıklı 95. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütür” hükmü ile aşağıda detaylandırdığım İçtüzüğün ilgili hükümleri çok açıktır.

İçtüzüğün “Komisyon raporları” başlıklı 42. Maddesinin beşinci fıkrasında; “Komisyon raporları bastırılıp milletvekillerine dağıtılır ve Genel Kurulda görüşülmesine başlandığı ilk birleşimin tutanağına eklenir” ibaresiyle, komisyon raporlarının bastırılarak bütün milletvekillerine dağıtılacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak 4 Kasım 2016 tarihinden bugüne kadar, hiçbir komisyon raporu şahsım dâhil olmak üzere cezaevinde tutulan milletvekillerine iletilmemiştir. Oysa ki İçtüzüğün 42. Maddesinde geçen yukarıdaki hükme dayanarak, işleyişte TBMM Genel Kurulunda görüşülen tasarı ve tekliflerin komisyonlarda kabul edilip raporu basıldıktan sonra belli bir sıra sayısı alarak bütün milletvekillerine dağıtılacağı açıktır.

***

İfade edilen bütün bu hususlar çerçevesinde, Anayasa ile verilen denetim görevlerini yerine getirebilmeleri açısından; yukarıda Anayasa ve İçtüzüğün ilgili hükümlerinde ifade edildiği üzere Meclis Başkanlığı tarafından, bütün Parlamento üyelerine iletilme yükümlülüğü olan yasama faaliyetleriyle ilgili tüm gündemin, tutuklu bulunan bütün milletvekillerine iletilmesinin sağlanmasını talep ederim.