Ana SayfaGüncelDevlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneği de cumhurbaşkanına bağlandı

Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneği de cumhurbaşkanına bağlandı

HABER MERKEZİ – Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Tiyatroları’nın yönetim ve ödeneğiyle ilgili kararlar da cumhurbaşkanlığına bağlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Devlet Tiyatroları Kanunu’yla ilgili değişikliklere gidildi.

KHK ile “Devlet Tiyatroları bir genel müdür tarafından yönetilir” maddesi kaldırılırken, kanunda yer alan “Tiyatronun iç ve yönetim işleri bir tüzükle belirtilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir” olarak değiştirildi.

Ayrıca “Devlet Tiyatroları genel müdürüne en yüksek sanatkar memur ücretine ilave olarak Bakanlar Kurulu’nca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” ifadesi, “Cumhurbaşkanınca tayin edilecek miktarda idare ve temsil ödeneği verilir” diye değiştirildi.

Evrensel’de yer alan habere göre 703 Sayılı KHK’de 1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanun’da şu değişiklikler yapıldı:

  • Adı ‘Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanun’ diye değiştirildi.
  • 10’uncu maddenin (B) fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” diye değiştirildi.
  • 19’uncu maddede yer alan “Bir tüzükle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle” diye değiştirildi.
  • 1 ila 4’üncü maddeleri, 12’nci maddesi, 15’inci maddesi, 20 ila 22’nci maddeleri, 24’üncü maddesi, ek 7’nci maddesi ve geçici 1 ila geçici 5’inci maddeleri yürürlükten kaldırıldı.