Ana SayfaManşetMedyanın LGBTİ’ler ile ilişkisi üzerine

Medyanın LGBTİ’ler ile ilişkisi üzerine

HABER MERKEZİ – Yasemin İnceoğlu ve Savaş Çoban’ın derlediği, birçok gazeteci ve akademisyenin de yazılarıyla katkı sağladığı “LGBTİ Bireyler ve Medya” isimli kitap Ayrıntı Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı. LGBTİ aktivistleri Boysan Yakar, Zeliş Deniz ve Bulut Öncü’nün anısına ithaf edilen eserin tanıtım metni ile içindekiler ve kitabı derleyenler hakkındaki bölümleri paylaşıyoruz.

Tanıtım metni

Medyanın LGBTİ bireyleri temsili ve onlara karşı tutumu, temel özgürlüklere yönelik nefret söylemi, ötekileştirme, hedef gösterme, etiketleme, hakaret gibi saldırıları içermektedir.

LGBTİ bireylere yönelik ayrımcılık medyanın en önemli sorunlarından biridir; medya cinsel yönelimlere ve cinsiyet kimliklerinin eşitliğine önem vermeyen, hatta ötekileştiren bir tutum içindedir. İnsanlar cinsel yönelimleri göz önünde bulundurularak medya alanında iş bulamamakta ya da işten ilk uzaklaştırılanlar olmaktadır. Medyanın söylemi LGBTİ bireyleri hedef alan ve nefret içeren örneklerle doludur. Medya, LGBTİ haberlerini şiddet içeren 3. sayfa haberleriyle, cinsel içerikli, toplum ahlakına aykırı olarak vermekte, LGBTİ bireyleri ise “sapkın” veya “canavar” gibi sunmaktadır. Bu aslında genel anlamıyla tüm “öteki”ler için de geçerli bir durumdur.

Günümüzde yükselen muhafazakârlaşma ve gittikçe artan baskılar LGBTİ bireyler üzerinde daha büyük baskı yaratmaktadır. Özellikle muhafazakâr medya tarafından açıkça aşağılanıp, hedef gösterilen LGBTİ bireyler ikili bir baskı altında yaşamakta, var olma ve kendilerini kabul ettirme mücadelesi vermektedir.

Bu çalışmada LGBTİ ve medya ilişkisi çeşitli açılardan incelenmekte, medyanın ötekileştirici söylemleri eleştirel bir perspektiften hareketle masaya yatırılmaktadır.

İçindekiler

 • Türkiye’de Nefret, Ötekileştirme, Medya ve LGBTİ’ler – Yasemin İnceoğlu & Savaş Çoban
 • LGBTİ Bireylerin Medya İzleme Deneyimleri – Şahinde Yavuz
 • “Halkımız Ne Der?”: Türkiye’nin İlk Onur Yürüyüşü Girişimi, Yazılı Basın, Gazeteciler ve Heteroseksizm – Gülden Gürsoy Ataman & Hakan Ataman
 • Türkiye’de LGBTI Kamusal Alanın Ortaya Çıkışında Kaos GL Dergi’nin Rolü – İdil Engindeniz
 • Türkiye’deki LGBTQI Hareketlerinde Sosyal Medya Kullanımı – Sinan Aşçı
 • Beyaz Perdeden Gökkuşağının Tüm Renklerine Doğru Bir Yolculuk: Queer Film Festivalleri – Remziye Köse Özelçi
 • Nefret Duvarında Açılan Gedikler: Gacı Gibi – Hakan Altun
 • #dağılıyoruz: Medyanın Kuirleşmesi – Neyir Zerey & Mehmet Akın
 • Bulvarda Kuir – Yener Bayramoğlu
 • Kırıtık Erkekten Cinsel Kimliğe – Belma Akçura
 • Katledilen Trans Olunca: Hande Kader Cinayeti – Burcu Karakaş
 • Kendi Hikâyeni Anlatmak – Yıldız Tar
 • “İnsanların Başına Ne Gelirse Erkeklikten Geliyor” – Yasemin İnceoğlu & Tuğrul Eryılmaz
 • Acı ve Haz Kaynağı Cinsel Zorunluluklar ve Medyanın Riyakârlığı – Nilgün Tutal Cheviron
 • Türkiye’de Trans Gazeteci Olmak – Michelle Demishevich
 • LGBTIQ+’nın Hukuk-Politik’i: Temel Kavramlar Uzamında Lezbiyenler, Geyler, Biseksüeller, Transseksüeller, İnterseksler, Kuirler ve Artılar İçin İnşa Halindeki Hukuk Politikası Yönsemeleri – Öykü Didem Aydın
 • Ermenistan’ın Yok Sayılan Gerçeği: LGBTI’lere Tolerans Sıfıra Yakın – Yasemin İnceoğlu

Derleyenler hakkında

Yasemin İnceoğlu

1961’de İstanbul’da doğdu. Nilüfer Hatun İlkokulu, Atatürk Kız Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan İnceoğlu (1983), 1984-2004 yılları arasında çalıştığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamlamış olduğu yüksek lisans ve doktorasının ardından, aynı kurumdan doçentlik (1993) ile profesörlük (1999) unvanlarını almıştır. 2004 Aralık ayından beri çalıştığı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2016’da emekli olmuştur.

ILAD (İletişim Araştırmaları Derneği), UNESCO ve Amerikan Biyografi Enstitüsü gibi kuruluşlara üye olmasının yanı sıra, Avrupa Konseyi’nin “medya okuryazarlığı” toplantılarına “Avrupa Komisyonu Uzmanı” olarak katılan İnceoğlu, Columbia Üniversitesi (1994) ve Salzburg Seminerlerine (2003) ve son olarak da 2014 yılında Yeni Delhi Üniversitesi Medya Çalışmaları Merkezi’ne konuk öğretim üyesi olarak davet edilip ders ve seminerler verdi. Medeniyetler İttifakı ve UNESCO toplantılarında uluslararası bildiriler sunan İnceoğlu, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Gazetecilik Geliştirme Derneği’nin kurucu üyesi, Medya Tekzip Merkezi ile Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği danışma kurulu üyesi, TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu üyesidir. Ayrıca Umut Vakfı ile Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir. Sosyal Değişim Derneği’nin Nisan 2010’da tamamlanan Ulusal Basında Nefret Suçları:10 Yıl, 10 Örnek adlı kitap projesinin danışma kurulu üyesidir.

Kültür Sanat Merkezi Garaj İstanbul’un bireysel destekçisi ve İstanbul Kadın ve Kültür Vakfı’nın Mütevelliler Heyeti ve Kurucu üyesi olan İnceoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin tek Fransızca gazetesi Aujourd’hui la Turquie gazetesinin de yayın kurulu üyesidir.

İnceoğlu’nun onu aşkın kitabı, çok sayıda uluslararası, ulusal makalesi ve yürüttüğü proje mevcuttur. Kitaplarından bazıları şunlardır: Altan Kar ile birlikte Kadın ve Bedeni (Ayrıntı, 2016), Hindistan Günlükleri: Ötekiler, Kadın, Medya ve Toplum (Köprü Kitapları, 2015), Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (der., Ayrıntı, 2012). Savaş Çoban ile birlikte derledikleri; İnternet ve Sokak (der., Ayrıntı, 2015), Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (der., Ayrıntı, 2014), Haber Okumaları (der., İletişim, 2016).

Savaş Çoban

1975 yılında Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim dalında yaptı. Doktorasını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Anabilim dalında tamamladı.

Medya ve siyaset üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Savaş Çoban “bağımsız araştırmacı” olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Basılan kitap çalışmaları şunlardır: Azınlıklar ve Dil (Su Yayınları, 2005), Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya (Parşömen, 2013), Media’s Role in the Socialist Era (Sosyalist Dönemde Medyanın Rolü, Amani International Publishers, 2013), Media and Left (Medya ve Sol, Brill Pub., 2014 / Haymarket Pub., 2016), Medya ve Sol (Sel, 2017), Media, Ideology and Hegemony (Brill, 2018). Esra Arsan ile birlikte Medya ve İktidar (Evrensel Basım Yayın, 2014) Direnişten Komüne Gezi (Siyah Beyaz Yayınları, 2015). Ayrıca Yasemin İnceoğlu’yla birlikte derlediği kitaplar; Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (Ayrıntı, 2014), İnternet ve Sokak (Ayrıntı, 2015), Haber Okumaları (İletişim, 2016).

Previous post
Yüksekdağ'dan 'siyasi rezalet' çıkışı: Bu memlekette ilkler bize kısmet oluyor
Next post
Sıradan bir aşka sıra dışı bir bakış: “Ordinary Love”