Ana SayfaGüncel‘Başkanlık sistemini’ içeren Anayasa değişiklik teklifi Meclis’ten geçti

‘Başkanlık sistemini’ içeren Anayasa değişiklik teklifi Meclis’ten geçti

HABER MERKEZİ – ‘Başkanlık sistemini’ içeren Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turunda bütün maddeler Meclis’te kabul edildi. Teklifin tümü, 339 kabul oyuyla Meclis’ten geçti.

Meclis’e sunulan ve ‘başkanlığı’ içeren Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 18 madde de kabul edildi.

Maddelerinin kabul edilmesinden sonra teklifin tümü üzerinde oylama yapıldı. Genel oylamada 339 kabul oyu çıktı; 142 ret, 5 beş ve 2 de geçersiz oyun kullanılırken, teklif referandum sınırında kabul edildi.

Böylelikle ‘başkanlık sistemini’ içeren Anayasa için referandum yolu açılmış oldu.

Kabul edilen maddeler

18. madde

Bu madde ‘partili Cumhurbaşkanı’ kavramını düzenliyor. 18. maddeye göre;

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine” dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.”

17. madde

17’nci maddede şu düzenleme yer alıyor:

“TBMM’nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27. Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

16. madde

Hükümet sistemine uyumluluk için maddelerde değişiklik getiren 16. maddeye göre “Bakanlar Kurulu” yeni sistemde olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi ise Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa’ya ve kanunlara uygun olarak kullanılabilecek.

Kamu tüzel kişiliği, mevcut sistemde yalnızca kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulurken, yeni sistemde bu hüküm “kamu tüzel kişiliğinin ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur” şeklinde değiştirilecek. Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) yapısıyla ilgili hükümde değişiklik getiren maddede, “Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, TBMM’ye karşı cumhurbaşkanı sorumlu olacak” ifadesi yer alıyor.

15. madde

15. maddeye göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM’ye sunacak ve teklif Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

14. madde

Teklifin 14. maddesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) adını, Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştiriyor. Kurul üyelerinin seçimi de bu maddeyle yeniden düzenleniyor.

13. madde

Askeri mahkemeleri düzenleyen 13’üncü madde de “disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin” kurulmasının önünü kesiyor. Düzenlemede, “Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir” deniliyor.

12. madde

Teklifin “Olağanüstü hal (OHAL) yönetimini” düzenleyen 12. maddesi Cumhurbaşkanına şu durumlarda OHAL ilan etme yetkisini veriyor:

Doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde” OHAL ilan etme yetkisi veriyor.

11.madde

11. madde, Meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı günde 5 yılda bir yapılmasını sağlayacak. Maddeye göre cumhurbaşkanının Meclis’i istediği zaman feshetme yetkisi olacak. Bu durumda cumhurbaşkanlığı seçimi de aynı anda yenilenecek. Meclis’in iki seçimi birden yenilemesi için ise vekillerin beşte üçünün (600 vekilin 360’ı) oyu gerekecek. Mevcut cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken Meclis seçimleri yenilerse cumhurbaşkanı 2 dönem sınırına takılmadan bir kere daha aday olabilecek.

10. madde

10. madde cumhurbaşkanına dilediği sayıda cumhurbaşkanı yardımcısı atama yetkisi verecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları için aranan tek şart milletvekili seçilme kriterine uymaları olacak. Cumhurbaşkanının yurtdışında olması veya yaşamını yitirmesi durumunda makama vekalet edecek cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların yargılanması için 9. maddedeki sürecin aynısı işleyecek.

9. madde

9. madde cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması teklifin 600 sandalyeli Meclis’te 301 vekil tarafından verilmesi gerektiğini, soruşturma teklifinin 360 vekil tarafından kabul edilmesi gerektiğini ve cumhurbaşkanının yargılanmak üzere Yüce Divan’a gönderilmesi için 400 vekilin evet oyu vermesi gerektiğini düzenliyor. Maddeye göre cumhurbaşkanı, görevi bittikten sonra da görev döneminde işlediği suçlara ilişkin yalnızca böyle yargılanabilecek.

8. madde

8. madde cumhurbaşkanına “yürütme yetkisine ilişkin konularda” cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi verecek. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatına sahip olacak ve milli güvenlik politikalarını belirleyerek, gerekli gördüğü tedbirleri alabilecek.

7. madde

7. madde, iki turlu cumhurbaşkanlığı seçiminin nasıl gerçekleştirileceğini düzenliyor.

6. madde

6. madde, milletvekillerinin yürütmenin başına soru sorma yetkisini kaldırıyor. Mevcut düzenlemede yürütmenin başı olan başbakana yazılı soru sorulabilirken yeni düzenleme ile yürütmenin başı olacak cumhurbaşkanına değil, yalnızca cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara soru sorulabilecek.

5. madde

5. madde, Bakanlar Kurulu’nu denetlemeyi Meclis’in görev ve yetkileri arasından çıkarıyor.

4. madde

4. madde, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aynı gün yapılmasını öngörüyor.

3. madde

3. madde, milletvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e düşürüyor.

2. madde

2. madde, milletvekili sayısını 550’den 600’e çıkarıyor.

1. madde

1. madde, anayasanın “Yargı yetkisi” başlığında yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hükmü, “Bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değiştiriyor.

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemini’ de içeren Anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmiş, Komisyon’da ise 21’den 18 maddeye düşerek 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlanmıştı.

İlk turun maddeleri yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.
Önceki Haber
Sözcüklerin sessizliği...
Sonraki Haber
İtalya'da öğrencileri taşıyan otobüs kaza yaptı: En az 16 kişi yaşamını yitirdi