Ana SayfaÇalışma YaşamıDİSK: Kadınlar erkeklerden daha çok çalışıp daha az kazanıyor

DİSK: Kadınlar erkeklerden daha çok çalışıp daha az kazanıyor

HABER MERKEZİ – DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi’nin ‘Kadın Emeği Raporu’na göre işsiz kadın sayısı artıyor. Ayrıca kadınlar ev ve aile bakımına erkeklerden beş kat daha fazla zaman harcıyor. Erkekler, kadınlardan daha fazla ücret alıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu / Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (DİSK/Genel-İş) Araştırma Dairesi, hazırladığı Kadın Emeği Raporunu açıkladı.

Rapor, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Dünya Ekonomik Forumu verileri kullanılarak hazırlandı.

Kadınların işsizliğinin arttığı bilgisine yer verilen rapora göre,

* Kadınların iş gücüne ve istihdama katılma oranları dünya genelinde yüksek, Türkiye’de ise düşük

* Türkiye’de 12 milyona yakın kadın, ev işleri nedeniyle çalışma hayatının dışında

* Türkiye’de 1,5 milyon kadın kayıt dışı ve yarı zamanlı çalışıyor

* Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği endeksinde son sıralarda

* Kadınlar, erkelerden daha az istihdam ediliyor.

* Ev ve aile bakımına kadınlar erkeklerden beş kat daha fazla zaman harcıyor.

* Cinsiyete dayalı işbölümü devam ediyor.

* Kadınların eğitim düzeyi arttıkça istihdama katılımı da artıyor.

* Erkekler, kadınlardan daha fazla ücret alıyor.

* Sendikalı kadın işçi oranı yüzde yüzde 7,6.

Kadınlar erkeklerden daha az ücret alıyor

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne atfen hazırlanan raporda ücretli çalışmada kadınlar erkeklere göre günlük 23 dakika fazla çalıştığı ancak emeğin karşılığını alamadığı belirtiliyor.

Dünya Ekonomik Forumu (2016) cinsiyet eşitsizliği ölçeğini kullanarak yapılan  hesaplamada; Türkiye’de bir kadın günlük ortalama 1 dolar kazanırken, bir erkek günlük ortalama 2,27 dolar kazandığı görülüyor. Bir kadının ortalama yıllık maaşı 12 bin 162 dolar iken bir erkeğin ortalama yıllık maaşı 27 bin 672 dolar.

Raporda son olarak kadınların talepleri şöyle sıralandı:

1. Kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimlerine karşı tam zamanlı ve
güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır.

2. Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir.

3. Kadın ve erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliği giderilmelidir.

4. Ebeveyn izni ücretli bir hak olarak tanınmalıdır.

5. İşyerlerinde kadınlara yönelik şiddet ve taciz engellenmeli, bunları yapanlar
cezalandırılmalıdır.

6. Sendikaların olduğu işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı toplu sözleşmeler yapılmalıdır.

7. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır.

8. Eğitim politikaları toplumsal yapının dayattığı ataerkilliğin ötesine geçerek eşitlik temelinde yeniden düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır.

9. 8 Mart tüm kadınlara resmi ve ücretli tatil günü ilan edilmelidir

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Previous post
Deniz Yücel: Sosyal medya mesajları nedeniyle değil haberlerim nedeniyle tutuklandım
Next post
Erdoğan'a gazeteci Deniz Yücel sorusu: 'Alman ajanı' nitelemesinin yasal gerekçesi nedir?