Ana SayfaÇalışma YaşamıOHAL’in 1 yılı: Bin 963 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

OHAL’in 1 yılı: Bin 963 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

 

HABER MERKEZİ – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, OHAL altında geçen 1 yılda yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı. Rapora göre bir yılda bin 963 işçi yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Olağanüstü Hal (OHAL) altında geçen 1 yılda Türkiye’de yaşanan iş cinayetlerine ilişkin rapor yayımladı.

Yaşamını yitiren ve OHAL’de hakları ve özgürlükleri için mücadele eden işçilere ithaf edilen raporda, iş güvenliğinin alarm verdiği belirtilerek Temmuz 2016-Temmuz 2017 döneminde bin 963 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Rapora göre iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı iş kolları inşaat, tarım ve taşımacılık sektörü.

Raporda metal, madencilik ve enerji işkollarındaki ölümlerde her geçen gün artışın olduğu vurgulandı.

Çocuk işçi ölümlerinde artış

OHAL döneminde çocuk işçi ölümlerinde de artışın olduğunun ifade edildiği raporda, çocuklara dair politikada hiçbir düzelmenin olmadığı belirtildi. 28-50 yaş grubundaki işçi ölümlerinde de artışın yaşandığının belirtildiği raporda şu ifadeler yer aldı:

Daha evvelki çeşitli raporlarımızda belirtmiştik. 28-50 yaş grubu örgütlülük, haklarını koruma gibi pratiklere daha aşina. Bu yaş grubundaki iş cinayetlerinin oransal artışı OHAL’in işçi sınıfının ana gövdesine dönük uygulamaların arttığının bir göstergesidir. Yani daha örgütlü, kendini koruyabilen işçi sınıfına dönük doğrudan bir saldırı gerçekleşti OHAL döneminde.

OHAL’de 5 grev yasaklandı

OHAL sonrası 5 grevin “milli güvenlik” ve “sağlık” gerekçeleri ile yasaklandığının altının çizildiği raporda konuyla ilgili şunlar belirtildi:

Ancak yasaklanan sadece grev değil sendikal örgütlenme özgürlüğüdür. Oysa iş cinayetleri sadece işçilerin söz ve karar haklarının sağlanması ile azalabilir. İşçilerin örgütlenmesi zaten Türkiye’de birçok şekilde engellenmeye çalışılırken bu durum OHAL’le birlikte iyice keyfileşti. Yani devletin tepesinin, AKP sözcülerinin ifade ettiği ‘halka ve işçilere OHAL yok’ söylemi sadece sözde kaldı. OHAL koşulları patronlar lehine ve işçiler aleyhine devam eden, bizim alanımızdan bakınca da iş cinayetleri rejimini kurumsallaştıran bir saldırı süreci olarak devam ediyor.

Raporda iş cinayetlerinin aylara göre dağılımı şu şekilde verildi:

Temmuz (2016) ayının son 10 gününde en az 63 işçi, Ağustos ayında en az 206 işçi, Eylül ayında en az 150 işçi, Ekim ayında en az 169 işçi, Kasım ayında en az 196 işçi, Aralık ayında en az 141 işçi, Ocak ayında en az 161 işçi, Şubat ayında en az 133 işçi, Mart ayında en az 152 işçi, Nisan ayında en az 151 işçi, Mayıs ayında en az 146 işçi, Haziran ayında en az 165 işçi, Temmuz (2017) ayının ilk yirmi gününde ise en az 130 işçi yaşamını yitirdi.

OHAL’li bir yılda iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı ise şu şekilde verildi:

İnşaat, Yol işkolunda 449 işçi; tarım, orman işkolunda 360 işçi; taşımacılık işkolunda 287 işçi; ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 126 işçi; metal işkolunda 105 işçi; belediye, genel işler işkolunda 96 işçi; madencilik işkolunda 86 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 71 işçi; konaklama, eğlence işkolunda 59 işçi; enerji işkolunda 48 işçi; gıda, şeker işkolunda 36 işçi; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 36 işçi; petro-kimya lastik işkolunda 35 işçi; tekstil, deri işkolunda 34 işçi; çimento, toprak, cam işkolunda 30 işçi; ağaç, kağıt işkolunda 27 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 23 işçi; basın, gazetecilik işkolunda 4 işçi; iletişim işkolunda 4 işçi; banka, finans ve sigorta işkolunda 1 işçi; çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 46 işçi yaşamını yitirdi.

İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

14 yaş ve altı 15 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 36 çocuk-genç işçi, 18-27 yaş arası 278 işçi, 28-50 yaş arası 1032 işçi, 51-64 yaş arası 350 işçi, 65 yaş ve üstünde 81 işçi, yaşını bilmediğimiz 171 işçi yaşamını yitirdi.

Previous post
İbadi: Bağımsızlık referandumunu tanımıyoruz ama tankları da yöneltmeyiz
Next post
Erdoğan YÖK’e sordu: Allah aşkına bu yardımcı doçentlik nedir ya, bunu gözden geçirin