Ana SayfaÇalışma Yaşamı‘Kâr uğruna işçi güvenliği yok sayılıyor’: HDP iş cinayetleri için komisyon kurulmasını istedi

‘Kâr uğruna işçi güvenliği yok sayılıyor’: HDP iş cinayetleri için komisyon kurulmasını istedi

HABER MERKEZİ – HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, Meclis’e verdiği önergeyle, iş cinayetleriyle ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını istedi.

Hükümetin ve işverenlerin ‘tedbirler alınıyor’ iddialarına rağmen iş cinayetleri artarak devam ederken, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Antep milletvekili Mahmut Toğrul, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İş cinayetlerine ilişkin Meclis Araştırması talep eden HDP’li vekil, denetimsizlik, iş güvenliği konusundaki eğitim eksikliği ve güvenlik donanımındaki eksikliklere dikkat çekerek, “Cezasızlık mefhumu, iş cinayetlerinin ortadan kaldırılması ve bundan sonra önlenebilir durumların cinayete dönüşmemesi bakımından esas öneme sahiptir” dedi.

İş cinayetleri ve kazalarının raporlara yansıyan rakamların çok üzerinde olduğunu belirten Toğrul, “Daha fazla kâr uğruna işçi sağlığı ve güvenliğini yok sayan egemen anlayış her gün daha fazla işçinin katledilmesine neden olmaktadır. Patronlar için daha güvenli, daha kârlı bir çalışma yaşamı var edilirken; işçiler-emekçiler asgari yaşama mahkûm edilmekte, güvenlikleri, yaşamları yok sayılmaktadır” ifadesine yer verdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı verilere dikkat çeken HDP milletvekili, 2016 yılında en az bin 970 işçinin 2017 yılının ilk altı ayında ise önlenebilir ‘kazalardan’ dolayı 906 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

HDP’li Toğrul, Meclis Araştırması talebinin gerekçesinde şunları kaydetti:

Türkiye’de geçmişten günümüze uygulanan iş kanunları “işçi sağlığı ve işçi güvenliği” adına birçok madde yer almasına rağmen, hatta dönem dönem bazı değişiklikler söz konusu olsa da yasalar yetersiz kalmaktadır.

Türkiye’de mevcut sistemde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulama alanı çok dardır. Çalışanların önemli bir kısmı, İş Yasası kapsamı dışında kaldığından ilgili mevzuatın sağladığı korumadan yararlanamamaktadır. Söz konusu kanun ve değişiklikler Türkiye’de yaşanan iş kazaları ve işçi ölümlerine tam olarak çözüm olamamaktadır. İş kazaları ve işçi ölümlerinde her yıl artış yaşanarak durum devam etmektedir. Yine Türkiye’de her geçen gün sayısı artan ve hükümetin her seçimden önce taşeron işçilere kadro vereceğiz diye oyaladığı taşeron işçiler en fazla iş kazalarıyla karşı karşıya kalan kişilerdir.

İş kazaları ve işçi ölümlerinin çıkış sebepleri incelendiğinde; başta iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmaması, işveren ve işveren vekillerinin bu konuda yapılan çalışmaların önemine inançlarının olmaması, angarya faaliyetler olarak görülmesi, maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi, devletin yeteri kadar denetim ve rehberlik görevini yerine getirememesi vb. etkenleri sıralayabiliriz. İşçilerin eğitim seviyesinin yetersizliği, iş sağlığı ve güvenliği alanında yetişmiş uzman personel sayısının azlığı, mevzuatın iş sağlığı ve güvenliği hükümleri açısından küçük işletmeleri dışlaması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet etmemeleri, iş müfettişi sayısının ve denetimin yetersizliği gibi nedenler iş kazalarının azaltılmasına engel olmaktadır.

İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek kuşkusuz tazmin etmekten daha az maliyetlidir. İş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmeden önce risklerin ortadan kaldırılmasına dönük iş sağlığı ve güvenliği önlemleri devletin ve işverenlerin temel görevidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve sürekliliğinin sağlanması için tüm tarafların, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) ortaya koyduğu kurallara uyması amacıyla bir araştırma komisyonu kurulması gereklidir.


Gazete Karınca
Previous post
8 aydır tutuklu: Gazeteci Selman Keleş ilk kez hakim karşısına çıkıyor
Next post
İhraç edilen 107 öğretmen hakkında gözaltı kararı