Ana SayfaKitapAntropolojik bir perspektifle “Kültür Denen Şey” nedir?

Antropolojik bir perspektifle “Kültür Denen Şey” nedir?

HABER MERKEZİ – Kültürü antropolojik perspektifle irdeleyen çalışmaların derlendiği, devletten medya ve cinselliğe dek geniş bir alanda insana ve kültüre bakışın değişimine odaklanan “Kültür Denen Şey”, Metis Yayınları’ndan çıktı.

Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay’ın yayına hazırladığı “Kültür Denen Şey | Antropolojik Yaklaşımlar” Metis Yayınları’ndan çıktı.

Kitapta Elif Babül’den Aksu Bora’ya 13 yazarın makaleleri yer alıyor.

Dünyada ve Türkiye’de yapılan araştırmalar ışığında okura antropolojinin araştırma gündemlerinin bir haritasını veren “Kültür Denen Şey”, devlet, bürokrasi, tarım, köylülük, ekonomi, kent, çalışma, cinsiyet, din, etnisite, spor, dil, medya, hukuk, göç, cinsellik, çevre ve duygulanım gibi çok geniş bir alanda insana ve kültüre bakışın değişimine odaklanıyor.

Bu bağlamda kitapta “Devlet Antropolojisi”, “İş Antropolojisi”, “Feminist Antropoloji”, “Din Antropolojisi” ve “Medya, İletişim ve Antropoloji” gibi başlıklar yer alıyor ve kültür, antropolojik bir perspektifle irdeleniyor.

Antropoloji ve Kültür

“Antropoloji ve Kültür” başlıklı Giriş bölümünde, çalışmayı hazırlayan Ayfer Bartu Candan ve Cenk Özbay’ın kitaba dair takdimini paylaşıyoruz:

Kültür denen “şey” sosyal ve kültürel antropoloji ile özdeşleştirilen çetrefilli bir kavram. Antropoloji disiplininin tarihi de merkezine aldığı kültür kavramı kadar karmaşık. 19. yüzyıl sömürgeciliğine hem zemin hazırlayan hem de onu meşrulaştıran sosyal Darwinci yaklaşım da, 20. yüzyılda büyük kıyımlara yol açan ırk gibi kavramlar da bu talihsiz tarihin birer parçası. Ancak antropoloji kendi tarihiyle hesaplaşabilen, sosyal Darwinizm’den günümüzdeki yaklaşımlara epey yol katetmiş ve bugünün karmaşık sorunlarıyla farklı biçimlerde ilişkilenebilen bir disiplin konumunda.

Derleme, bu coğrafyada da oldukça karmaşık bir tarihin içine oturan antropoloji disiplininin gün geçtikçe çeşitlenen araştırma gündemlerini hem dünyada hem de Türkiye’de yapılan araştırmalar ışığında bir araya getiren deneysel bir çalışma. Son yıllarda Türkiye üzerine çalışan sosyal bilimciler arasında antropolojinin kuramsal tartışmalarına ve yöntemlerine artan bir ilgiyi gözlemek mümkün. Bu anlamda Kültür Denen Şey’in temel amaçları da, artan ilginin de bir sonucu olarak belli bir birikime ulaşmış olan bu çalışmaların dökümünü okuyucularla paylaşmak, antropolojinin gündeminde yer alan araştırma soruları ve yöntemlerini Türkiye üzerine çalışan sosyal bilimcilerin dikkatine sunmak ve buradan hareketle şekillenebilecek yeni sorulara ve tartışmalara ilham vermek.PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Sportif Lezbon: 'Sınır'ımız, sınırsızlığımızı zedelemeye çalışanlara koyduğumuz sınırdır
Sonraki Haber
Antalya’da mülteci teknesi battı: En az 9 kişi yaşamını yitirdi