Ana SayfaÇalışma YaşamıAKP’nin teklifi KHK’li doktorları tamamen işsiz bırakıyor, hedefteki TTB tepkili

AKP’nin teklifi KHK’li doktorları tamamen işsiz bırakıyor, hedefteki TTB tepkili

HABER MERKEZİ – AKP’nin ‘sağlıkta şiddetin önlenmesine’ dair Meclis’e sunduğu tasarı yasalaşırsa KHK ile ihraç edilen doktorlar SGK ile anlaşması olan yerlerde çalışamayacak. Bu ise neredeyse tümü SGK ile anlaşmalı olan hastanelerden hekimlerin men edilmesi anlamına geliyor. Tasarıda iktidarın hedefinde olan TTB de var. Konuyla ilgili bir açıklama yapan TTB ise tepkisini “Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi” sözleriyle dile getiriyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ni Meclis’e sundu.

Artı Gerçek’ten Rıfat Doğan’ın haberine göre söz konusu tasarı eğer yasalaşırsa Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olan yerlerde çalışamayacak.

Yasa tasarısının 5. maddesi bu hükmü düzenliyor. Buna göre KHK ile ihraç edilen hekimler yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastane ve muayanelerde çalışabilecek. Tasarıya göre bu doktorların düzenlediği raporlar da yargı kararları ve idari işlemlerde esas alınmayacak.

Ayrıca tasarıya göre KHK ile ihraç edilen doktorların kesinleşmiş herhangi bir idari cezaları olmadan diploma kullanma yetkilerinin engellenmesi söz konusu olacak.

Güvenlik soruşturmasına takılan doktorlar da iki yıl boyunca mesleklerini yapamayacak, iki yılın sonunda onlar da yalnızca SGK ile anlaşması bulunmayan hastanelerde çalışabilecek.

5. madde şöyle:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değendirilerek kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin meslek icralarına ilişkin kurallar getirilmektedir. Bunların sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabileceği ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına idari ilmelere esas alınmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca devlet hizmet yükümlüsü olanların birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerin icra edemeyecekleri belirtilmektedir.”

TTB hedefte

Tasarının 11. maddesi ise iktidarın hedefi haline gelen Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile ilgili. Daha önce yeni bir muayene açmak için TTB’ye başvurulması gerekiyordu ancak yeni tasarıya göre bu da ortadan kalkıyor.

Tasarı kanunlaştığı takdirde TTB üye kaybı yaşayacak ve gelirlerinde ciddi düşüş olacak.

11. madde şöyle:

“Tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almalarına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmaktadır.”

TTB’den açıklama: Saldırı bu kez Hükümet’ten

AKP’nin hazırladığı 43 maddelik teklife ilişkin yazılı açıklama yapan TTB ise tepkili.

Açıklamada, teklifle hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı hükümetten bir saldırının geldiği belirtildi.

Meclis’e sunulan teklif ile hekimlerin taleplerinin karşılanmadığı, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut bir adımın atılmadığı aksine mağduriyetlerin arttırıldığı kaydedildi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile Hükümet’ten geldi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekillerince 30 Ekim 2018 günü TBMM’ye sunulan ve hekimlerin taleplerinin karşılanması bir yana; yakıcı mağduriyetler yaratan, sağlıkta şiddet konusunda işe yarar somut hiçbir adım atmayan, “KHK ve Güvenlik Soruşturması” gerekçesiyle binlerce hekimi işsizliğe mahkûm edecek olan, haktan, hukuktan, en temel vatandaşlık haklarından uzak, bütünüyle kötü niyetli bir kanun teklifi ile karşı karşıya kalmış durumdayız.

Türk Tabipleri Birliği olarak; buradan açıklıkla ifade etmek istiyoruz ki;

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın meslektaşımız Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da öldürülmesi sonrasında sarf ettiği; “Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır cezaya çarptırılmalarını temin edecek düzenleme” sözleri ile Meclise sunulan taslak arasında en ufak bir irtibat söz konusu değildir. Sağlık ortamındaki şiddet nedeniyle saldırıya uğrayacak her hekimin, her sağlık çalışanının sorumlusu içi boş bir taslakla “şiddet yasası çıkarıyoruz” yaygarası yapan ve sağlıkta şiddet karşısında ciddi hiçbir adım atmayan iktidar hükümeti olacaktır.

Binbir emekle kazanılmış hekimliğin, ihtisasın, üst ihtisasın, hiçbir hukuksal sürece tabi kılınmadan, kimlerin hangi kriterlerle karar verdiği anlaşılmayan “KHK ve Güvenlik Soruşturmaları” ile hekimlerin elinden alınmasının yasal kılıfı olan bu kanun maddesini TBMM’ye getiren AKP hükümeti, Anayasa’da tanımlanmış en temel haklara, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına, hepsinden önemlisi bir arada yaşama prensiplerine aykırı,  binlerce hekimin işsizliğinin ve açlığa mahkûm edilmesinin, hastaların bu hekimlerden mahrum kalmasının sorumlusu olacaktır.

Bu maddelerin yanı sıra aile hekimliğinde hak kayıplarına yol açan; hastanelerin “Sağlık Bakanlığına” bağlı döner sermayelerinin “Maliye Bakanlığının” inisiyatifine bırakılmasını amaçlayan; Tabip Odalarının hekimliğin uygulanmasındaki etkisini sınırlamaya çabalayan bu “Kanun Teklifine” karşı tüm hekimler, sağlık çalışanları ile birlikte karşı duracak ve tepkilerini gösterecektir.

Kötülüğünüzü, hekimleri işsizlik, yoksulluk ve açlıkla tehdit etmenizi, hekimlerin ölümlerini sıradanlaştırmanızı, her fırsatta sermaye ve yandaşlara rant aktarmanızı, meslek örgütümüzü yok sayan antidemokratik, dinlemeyen tavrınızı kabul etmiyoruz.

Bu nedenle, sağlıkta şiddete karşı, “şiddeti önleme yasa tasarısı” talepli “nöbet eylemlerini” bu kanun teklifinin tüm maddelerine karşı “HEKİMLER KANDIRMACA DEĞİL, HAKLARINI İSTİYOR NÖBETLERİ”ne çeviriyor, bütün gücümüzle, tüm sağlık kurumları ve  şehir meydanlarında sesimizi duyuracağımızı, TBMM’de bu yanlış ve hekim karşıtı yasa teklifini durdurup, sorunlarımızın çözümüne dair maddeler içeren bir yasa teklifine bürünmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ediyoruz.


Gazete Karınca, Artı Gerçek

PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Eğitim Bakanı duyurdu: Öğretmenlere yüksek lisans zorunluluğu geliyor
Sonraki Haber
Günlerdir kayıptı: 83 yaşındaki alzheimer hastası kadının cenazesi bulundu