Ana SayfaKitapHenri Lefebvre’den ‘Diyalektik Materyalizm’

Henri Lefebvre’den ‘Diyalektik Materyalizm’

HABER MERKEZİ – Marksist düşünür ve sosyolog Henri Lefebvre’in ‘Diyalektik Materyalizm’ isimli kitabı, Sel Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini aldı.

20. yüzyılın önemli Marksist düşünürlerinden olan sosyolog Henri Lefebvre’in Le Matérialisme Dialectique (Diyalektik Materyalizm) isimli kitabı çıktı.

Barış Yıldırım’ın Türkçeleştirdiği, Işık Ergüden’in editörlüğünü yaptığı kitap Sel Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini aldı.

Tanıtımdan

Kapak tasarımı Gülay Tunç’a ait olan 116 sayfalık kitabın tanıtım metni ise şöyle:

20. yüzyılın önemli Marksist düşünürlerinden Henri Lefebvre, praksisi diyalektik materyalizmin çıkış ve varış noktası olarak tanımlar: Diyalektik materyalizmin amacı, praksisi berrak bir ifadeye kavuşturmak ve mevcut praksisi bilinçli, tutarlı ve özgür bir toplumsal pratiğe dönüştürmektir. Diyalektik materyalizm bir dogma değil, araştırma ve eylem aracıdır; varlığı ve bilinci tanımlamaz, konumlandırır. Dolayısıyla, onu hakikati anlamanın temel yöntemi olarak kullanan Marksizm de yalnızca siyasal iktisatla ilgilenen bir tür ekonomizm değildir; “olası bireyselliklerin sınırsız çeşitliliği arasında serpilen” bütünlüklü insanlığın özgür toplumunu, komünizmi yaratmak için kullanılacak bir kılavuzdur.

Diyalektik Materyalizm formel mantığı aşan ama idealizme saplanan Hegelci diyalektiğin Marksist bir eleştirisi olduğu kadar, Marksizmi bir doğa felsefesine dönüştürerek dogmatikleştirmeyi hedefleyen “kurumsal Marksizme” karşı da teorik bir saldırı…

“Yaşamın anlamı, insan potansiyellerinin tam anlamıyla gelişmesinde yatar. Bu olanağı sınırlayan ve felç eden şey doğa değil, toplumsal ilişkilerin sınıfsal karakteridir.”

Henri Lefebvre hakkında

Henri Lefebvre, 1901’de Fransa’da doğdu. Sorbonne’da felsefe eğitimi aldı. 1924 yılında katıldığı “Philosophies” topluluğunda birlikte çalıştığı Politzer, Friedmann, Nizan gibi düşünürlerle birlikte 1928 yılında Fransız Komünist Partisi üyesi oldu. 1940’da Fransız Direnişi’ne katıldı.

1958’de Komünist Parti’den ihraç edilmesinin ardından, Strasburg Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olduğu yıllarda Sitüasyonistlerle ilişki kurdu. 1947 yılında kaleme aldığı üç ciltlik Gündelik Hayatın Eleştirisi (çev. Işık Ergüden, 2012) başlangıçta sessizlikle karşılansa da ilerleyen yıllarda birçok çevrede güçlü bir entelektüel etki yarattı. Lefebvre, bu çalışmasının yanı sıra, mekan konusunu toplumsal analizin, Marksist felsefe ve sol siyasetin gündemine taşıyan ilk düşünürlerdendir; metinlerine son yıllarda giderek daha fazla referans verilmesinin nedeni de budur.

Kentsel Devrim (çev. Selim Sezer, 2013), Mekânın Üretimi (çev. Işık Ergüden, 2014) ve Şehir Hakkı (çev. Işık Ergüden, 2016) 2. Dünya Savaşı’nın ardından bu alanda yapılan ilk kayda değer çalışmalar olduğu kadar güncel önemi giderek artan temel eserlerdir. Ritimanaliz de (çev. Ayşe Lucie Batur, 2017) yazarın Türkleştirilmiş eserlerinden biri. 20. yüzyılın bu önemli düşünürü, 1991 yılında Paris’te yaşamını yitirdi.


Kitaptan bir bölüme DiyalektikMateryalizm_3-17 ulaşabilirsiniz.

Previous post
Ana akım medya? - Emre Tansu Keten
Next post
Antalya'da bir kadın ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü