Ana SayfaGüncelTartışmalı sağlık düzenlemesi komisyondan geçti

Tartışmalı sağlık düzenlemesi komisyondan geçti

HABER MERKEZİ – İhraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışmasını engelleyen, sosyal medyada tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesini yasaklayan maddeleri de içeren yasa teklifi komisyonda kabul edildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) Meclis’e getirdiği “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Söz konusu teklifin 5. maddesi KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sektörde çalışmasını engelliyor.

Hekimlerin raporlarının idari işlemlerde esas alınmamasını da öngören söz konusu kritik madde şöyle:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değendirilerek kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin meslek icralarına ilişkin kurallar getirilmektedir. Bunların sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabileceği ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına idari ilmelere esas alınmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca devlet hizmet yükümlüsü olanların birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerin icra edemeyecekleri belirtilmektedir.”

Tabip Odası’ndan izin alamayacaklar

Teklifle birlikte tabiplerin birden fazla tabiplik görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılıyor.

Bütçe Cumhurbaşkanlığında

Teklif, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarının, her bütçe yılında Cumhurbaşkanı tarafından ihtiyaca göre artırılabilmesini öngörüyor.

Buna göre bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı için tahsis edilen döner sermaye miktarı 10 milyar lira olacak.

Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri bakanlıkça yürütülecek ancak bakanlık tarafından teklif edilen ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülen döner sermaye işletmelerinin muhasebe hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilebilecek.

Sosyal medyada sigara yasağı

Teklifte ayrıca sosyal medyada sigara yasağı düzenlemesi de var.

Yeni düzenleme televizyonda uygulanan sigara görüntülerine yer verilmemesi uygulamasının, sinema, reklam, tiyatro ve sosyal medyayı da kapsayacak şekilde genişletilmesini öngörüyor.

Teklifte yer alan bu yasağa ilişkin maddenin nasıl uygulanacağı tartışmalara neden olurken, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyesi Ali Şeker, “Sosyal medyada sigaralı fotoğraf cezaya neden olabilir” diyor.

Sağlıkta şiddetin önlenmesi

Öte yandan teklif, sağlık personeline şiddet uygulayanlara verilecek cezaların artırılmasını da öngörüyor.

Buna göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanacak ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek.


Bu haberde Mezopotamya Ajansı, Bianet ve Diken’den yararlanılmıştır.
Previous post
Uluslararası İnsan Hakları Ligi'nden Leyla İmret'e ödül
Next post
RSF, hedef alınan iki ANHA muhabiri için Türkiye’ye çağrı yaptı