Ana SayfaÇalışma YaşamıKürt illerindeki kadınlara göre en büyük sorun ekonomi ve işsizlik

Kürt illerindeki kadınlara göre en büyük sorun ekonomi ve işsizlik

HABER MERKEZİ – Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin Kürt nüfusun çoğunlukta olduğu 16 kentte kadınlarla yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin en büyük sorunu ekonomi/işsizlik. Araştırma kadınların önemli bir kısmının yoksulluk sınırı içinde olduğunu da gösteriyor.


Haber: Hasan Özhan Ünal


Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kadının Sosyo-Ekonomik Durumuna Dair Saha Araştırması” sonuçlarını açıkladı.

Araştırma 16 kentte (Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Şırnak, Iğdır, Urfa, Ağrı, Bingöl, Muş, Hakkari, Kars, Ardahan ve Dersim) Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

6 bin 907 kadınla yüz yüze gerçekleştirilen saha çalışmasına katılan araştırma grubunun yüzde 34,1’i 25-34 yaş, yüzde 24,1’i 35-44 yaş, yüzde 23,1’i ise 18-24 yaş grubundan oluşuyor.

18-34 yaş arası genç grup oranı toplamda yüzde 57,2 ile araştırma grubunun yarısından fazlasına tekabül ediyor.

Araştırma grubunun;

 • Yüzde 61,7’si şehir merkezinde doğduğunu, yüzde 38,3’ü köyde doğduğunu,
 • Yüzde 69,8’i evli, yüzde 25,9’u bekar olduğunu,
 • Yüzde 30,2’si çocuklarının olmadığını, yüzde 34,2’si 1-3 arası çocuğunun olduğunu, yüzde 31,6’sı 4-7 arası çocuğa sahip olduğunu,
 • Yüzde 58,9’u bulunduğu kentte doğduğundan beri yaşadığını,
 • Toplamda yüzde 32,7’si lise ve üzeri eğitime sahip iken, yüzde 7,9 diplomasız okuryazar olduğunu, yüzde 24,4’ü okuryazar olmadığını, yüzde 21,3’ü ilkokul mezunu olduğunu,
 • Toplamda yüzde 87’1 gibi büyük bir kesimi ücret getiren herhangi bir işte çalışmadığını (%65,6’sı ev içi ücretsiz işçi, %9,9’u işsiz/iş arıyor, %9,8’i öğrenci, %1,8’i çalışamaz halde),
 • Hanelerinde yüzde 65,9’u 4-7 kişi arasında, yüzde 16,5’i 8-11 kişi arasında nüfusla beraber yaşadığını,
 • yüzde 28,6’sı 0-1000 TL arasında hane gelirine sahip olduğunu, yüzde 34,6’sı 1001-2000 TL, yüzde 24,4’ü 2001-3000 TL arası gelire sahip olduğunu,
 • Yüzde 38’i SSK’li iken (Bir kısmı çalışan eş/aile fertleri nedeniyle SSK’lı), yeşil kart vb’ne sahip yüzde 31,8’i GSS primini devletin ödediğini, yüzde 19,5’i herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığını belirtiyor.

Raporda, bu verilerin Kürt kentlerinde yaşayan kadınların önemli bir kısmının yoksulluk sınırı içinde, zayıf sosyal güvenceler veya güvencesizlik ile yaşamaya çalıştığını gösterdiği ifade ediliyor.

“Bu veriler bize, bölge kentlerinde kadın göçünün yoğun olmadığını; kent kökenli kadınların varlığının artmasına karşın, kadınların yaşadıkları yerle bağının uzun süreli yerleşikliğe dair olduğunu; hala nispeten kalabalık ailelerde yaşayan kadınlar arasında okullaşmamış toplamda en az yüzde 34,3’lük bir kesimin olduğunu söylemektedir.”

Çalışma ayrıca, okullaşmamış ve liseye kadar okuyabilmiş olan kadınların oldukça büyük kesiminin “Ev içi ücretsiz işçi” olarak toplumsal yaşama konumlandığını gösteriyor.

Araştırma sonuçları ayrıca, üniversite mezunu kadınların yüzde 27,1’nin “İşsiz”, yüzde 24,9’unun “Devlet memuru”, %17,9’unun “Öğrenci”; lisansüstü kadınların yüzde 36,4’ünün “Devlet memuru”, yüzde 21,2’sinin “Ev içi ücretsiz işçi” ve yüzde 15,2’sinin “Öğrenci” olduğunu ifade ediyor.

En büyük sorun: Ekonomi/işsizlik

Araştırma kapsamında kadınlara “Türkiye’nin en büyük sorunu sizce nedir?” sorusu da yöneltiliyor.

Buna göre araştırma grubunun ilk dört sırasını oluşturan yanıtlar şöyle:

 • Yüzde 31,8’i Ekonomi/İşsizlik
 • Yüzde 20,4’ü Kürt sorunu
 • Yüzde 15,9’u şiddet ve çatışma ortamı
 • Yüzde 9,8’i demokrasinin olmayışı

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
Previous post
Akar'dan 'Moskova mutabakatı' açıklaması
Next post
Türkiye-AB sınırlarında insani kriz: Atina'dan 'mülteci anlaşması öldü' çıkışı