Ana SayfaCezaevleri13 barodan infaz düzenlemesinin iptali için AYM’ye çağrı

13 barodan infaz düzenlemesinin iptali için AYM’ye çağrı

HABER MERKEZİ – İnfaz düzenlemesine ilişkin ortak açıklama yapan 13 baro, “Bu düzenleme, hukuk devleti ile aramızdaki uçurumu daha da derinleştirmiş, bu tarz ayrımcı uygulama ve düzenlemelerle de son bağ kopmuştur” diyerek Anayasa Mahkemesi’nden düzenlemenin iptalini istedi.

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilerek, 90 bin tutuklunun tahliyesini sağlayan ancak siyasi tutukluları kapsam dışı bırakan infaz düzenlemesine ilişkin, 13 baro bir bildiri yayımladı.

İtirazlara rağmen yasallaşan infaz düzenlemesine vurgu yapılan bildiride “Kamuoyuna henüz bir açıklama yapılmamakla birlikte hapishanelerde bulunan 300 bine yaklaşan mahpusun, yaklaşık 1/3’i bu yasal düzenleme sonucunda tahliye edildiği öngörülmektedir” denildi.

Bildiride yasanın taslak aşamasından, TBMM Adalet Komisyonu’nda ve genel kurulda görüşülmeye başlanıp yasallaştığı zamana kadar barolar başta olmak üzere, hukuk örgütleri, akademisyenler, insan hakları örgütleri gibi toplumun birçok kesiminden itirazlar yükseldiği hatırlatılarak şunlar ifade edildi:

“Yasanın devlete karşı olan suçları ayrık tutması karşısında, bireylere karşı işlenen geniş yelpazedeki ‘suç kategorileri’ için özel af niteliğinde düzenlemeler yapılması en temel itiraz noktası olmuştur.
“Yine herhangi bir şiddet eylemine bulaşmamış ancak Terörle Mücadele Kanunundaki muğlak ve geniş terör tanımı ve buradan hareketle kötü mahkeme uygulamalarının kurbanı olan gazeteci, siyasetçi, akademisyen, öğrenci, STK temsilcisi, avukatlar ve çeşitli toplumsal katmanlardan oluşan ‘fikir suçlularının’ kapsam dışı tutulması bir diğer itiraz noktası olmuştur.”

Covid-19 pandemisi ile mücadelenin bir parçası olarak çıkarılan yasanın ayrımcı ve eşitlikçi olmayan yaklaşımı perçinlediğine vurgu yapılan bildiride, “Yasanın gerek lafzı ve ruhu, gerekse de hedef kitlesi, gözetildiğinde özel af niteliği taşıdığı, buna rağmen nitelikli çoğunluk aranmaksızın TBMM’de görüşülerek kabul edildiğini not etmekte yarar görmekteyiz” denildi.

“Azınlığın da hak ve hukuku korunmalı”

“Meclis çoğunluğuna sahip iktidar ortakları, bütün bu eleştirilere ve itirazlara sırtını dönerek, kutuplaştırmayı ve ayrımcılığı derinleştiren bu düzenlemede ısrar ederek yasallaşmasını sağlamıştır” denilen açıklamada, çoğunluk kadar azınlığın hak ve hukukunu korumak, hukuk devletinin temel prensibi ve erdemi olduğuna dikkat çekilerek, bu prensipten uzaklaşan her işlem ve eylemin hukuk devleti ilkesinden uzaklaşma anlamını geldiği belirtildi.

“Bu düzenleme, hukuk devleti ile aramızdaki uçurumu daha da derinleştirmiş, bu tarz ayrımcı uygulama ve düzenlemelerle de son bağ kopmuştur” değerlendirmesinin yapıldığı bildiri şu sözlerle sonlandırıldı:

 “Biz aşağıda imzası bulunan barolar, Anayasa Mahkemesi’ni Anayasa’nın 10. Maddesi ile vücut bulan eşitlik ilkesine, 2. Maddedeki hukuk devleti ilkesine ve AİHS’nin 14.maddesindeki ayrımcılık yasağı kriterlerini dikkate alarak bu düzenlemeyi iptal etmeye, kopan bu toplumsal bağı yeniden onarmaya, toplumsal barışı yeniden inşa etmeye davet ediyoruz.”

İmzacılar

Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şırnak Barosu, Urfa Barosu ve Van Barosu

Previous post
'Direnerek kazandık': Belediyeden çıkarılan işçiler 209 gün sonra işe geri döndü
Next post
Yönetmen Özer Kızıltan hayatını kaybetti