Ana SayfaGüncelBaro düzenlemesi tepkilere rağmen komisyonda kabul edildi

Baro düzenlemesi tepkilere rağmen komisyonda kabul edildi

HABER MERKEZİ – Baroların yapısını ve seçim sistemini hedef alan, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerde birden fazla baro kurulmasının önünü açan “çoklu baro” teklifi Adalet Komisyonu’ndan geçti. Teklifin perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi sonrası baro başkanları dört gün sonra Meclis önünden ayrıldı. Bulundukları kentlerde eylemlerine devam edecekler. Peki yoğun eleştiri ve protestolara neden olan teklifin maddelerinde neler var?

AKP ve MHP’nin baroların yapısı ve seçim sistemini değiştirmeyi hedeflediği 28 maddelik “çoklu baro” teklifi, değişikliğe uğramadan Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Baroların karşı olduğu teklif için muhalefet de ‘baroların siyasetin enstrümanı olacağı’ eleştirisini getiriyordu.

Teklifle avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzası ile birden fazla baro kurulabilecek. Yani Ankara, İstanbul ve İzmir’de birden fazla baro kurulabilecek.

Ayrıca her baro, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Kurulu’nda üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Komisyon’da kabul edilen yasa teklifinin maddelerinin tamamı şöyle:

 • Kabul edilen maddelere göre, belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.
 • Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.
 • Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.
 • Aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek.
 • Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek. Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.
 • Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.
 • Düzenlemeyle, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanarak keyfi uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecektir.
 • Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacaktır.
 • Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilmektedir.
 • Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacaktır.
 • Ayın ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacaktır.
 • Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlığın kayıtlı olunan baro bölgesi dışında süreklilik arz edecek şekilde yapılmasına ilişkin tutanak o yerdeki tespiti yapan baro yönetim kurulu tarafından düzenlenebilecektir.
 • Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baronun kurulabilmesine imkân tanınmaktadır.
 • Aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde baro genel kurulları farklı yıllarda yapılabilecektir. Düzenlemeyle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacaktır.
 • Düzenlemeye göre, seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanının yerine, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçecektir.
 • Her baro, baro başkanı dâhil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda temsil edilecektir.
 • Türkiye Barolar Birliği genel kurulunun baro seçimlerinden sonra o yılın Aralık ayında Ankara’da yapılması kabul edilmektedir. Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplanması, on yerine, yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebine bağlanmaktadır.
 • Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacaktır.Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecektir.
 • Görev sürelerine bakılmaksızın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Birlik delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Birlik Başkanlığı; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacaktır.
 • Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.
 • Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.
 • Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.
 • Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

28 maddeden oluşan düzenlemenin Perşembe günü TBMM Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor.

Baro teklifinin komisyonda kabul edilmesi üzerine dört gündür eylemde olan bora başkanları Meclis önünden ayrıldı.

Teklifin Genel Kurul’a gelmesi ardından tekrar Ankara’ya dönecek olan baro başkanları, şimdilik bulundukları kentlerde eylemlerine devam edecek.

HDP: Türkiye’ye Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında teklifin hiçbir değişikliğe uğramadan TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçtiğini anımsatarak, ‘çoklu baro’ sistemi ile birlikte yargı üzerinde kusursuz tahakküm kurulmak istendiğini ifade etti.

Oluç, “Savcılar zaten iktidarın savcıları, iktidarın talepleri doğrultusunda karar veriyorlar. Yargıçlar bağımsız değil, yargı bağımlı ve taraflı bir hale geldi. Dolayısıyla savcı ve hakimler dışında şimdi avukatlar da yani savunma mekanizması da iktidara bağlı bir hale getirilmek isteniyor. Aslında bütün Türkiye’ye Burhan Kuzu hukuku dayatılıyor. AKP, adaleti kendisine göre düzenleyen bir parti” şeklinde konuştu.

“Makbul barolar yaratma teklifidir bu teklif, bir kez daha ortaya çıkmıştır” diye ekledi.

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayı başında barolar dahil bazı meslek örgütlerinin seçim sistemlerinin değiştirileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Bu çıkış, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın nefret içerikli Cuma Hutbesi’ne barolardan yükselen tepki üzerine gelmişti.

Erdoğan’ın baroların seçim sistemini değiştirmeye yönelik çıkışına Türkiye Barolar Birliği ve 81 ilin baro başkanlıkları yazılı bir açıklamayla tepki göstermişti.

Avukatlık Kanunu’nda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerinin doğru bulunmadığının vurgulandığı açıklamada, “Bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz” diye belirtilmişti.

Baro temsilcileri Türkiye’nin dört bir yanından ‘Savunma Yürüyor’ şiarıyla Ankara’ya yürüyüş düzenlemişti, yasa teklifine ilişkin gazetelere ilan vermişti. Bu ilanda “Herkesi seslerinin kısılmasını amaçlayan her türlü tahakküme karşı mücadelemize destek vermeye davet ederiz” deniliyordu.

Meclis önünde de günlerce eylem düzenleyen baro başkanları, kanun teklifini protesto için görüşmelerin sürdüğü sırada TBMM Adalet Komisyonu’na avukat cübbesi ve düğme göndermişti.
Önceki Haber
Canlı Blog | Günlük küresel vaka sayılarında rekor artış yaşanıyor
Sonraki Haber
Van Gölü'nde kaybolan mültecilerden ikisinin daha cesedi bulundu