Ana SayfaEğitimEğitim Sen araştırması: Öğretmenler iş değiştirmeyi düşünüyor

Eğitim Sen araştırması: Öğretmenler iş değiştirmeyi düşünüyor

HABER MERKEZİ – Eğitim Sen’in araştırmasına göre, öğretmenlerin yüzde 60’ı aldıkları maaşın yaptıkları işi karşılamadığını, yüzde 70’i daha iyi bir teklif geldiğinde mesleğini bırakmayı, yine yüzde 70’i pandemi döneminde okullarda yeterli hijyen koşullarının oluşturulmadığını, yüzde 94,5’i ise MEB’in sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olmadığını düşünüyor.

Eğitim Sen tarafından 4 bin 565 öğretmenin katılımıyla “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi” araştırması yapıldı.

Katılımcıların yüzde 97,2’sini kadrolu (4 bin 435 kişi), yüzde 1,5’ini sözleşmeli (70 kişi) ve yüzde 1,3’ünü ücretli (60 kişi) istihdam edilen öğretmenler oluşturdu.

Raporda, “Ekonomik kriz ve pandemi sürecinin iç içe geçmesiyle birlikte ülke çapında yaşanan yoksullaşma, tüm toplum kesimleri gibi eğitim emekçilerini de etkilemiştir. Geçtiğimiz yıllar içinde yüksek enflasyon ve satın alma gücünün ciddi oranda düşmesi, yaşanan iş ve gelir kayıpları nedeniyle geçim şartları zorlaşmış, ücretli/maaşlı çalışanlar bu durumdan en fazla etkilenen toplum kesimleri olmuştur” ifadeleri yer aldı.

Rapora göre;

 • Kıdem sorusuna, anketi yanıtlayan öğretmenlerin büyük bir kısmı (yüzde 64,8) “15 yıl ve üzeri” görevde olduğu, yüzde 17,8’i ise 10-15 yıl arasında görev yaptığı cevabını verdi. 6-10 yıl arası görev yaptığını belirten öğretmenlerin oranı ise yüzde 13,8.
 • Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60’a (2 bin 720 kişi) yakını “Aldığınız maaşın yaptığınız işin karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hiç karşılamıyor” yanıtı verdi. “Kısmen karşılıyor” yanıtı verenlerin (Bin 748 kişi) oranı ise yüzde 38.
 •  “Ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsanız, öğretmenlik mesleğini bırakmayı düşünür müydünüz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 70’i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceğini düşünüyor.
 • İşyerinizde kendinizi değerli hissediyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 56’sı (2 bin 559 kişi) “hayır” yanıtını verirken, işyerinde kendisini değerli hissettiğini söyleyen öğretmenlerin (2 bin 6 kişi) oranı ise yüzde 44.
 •  “Pandemi koşullarında yüz yüze eğitime başlanması için okulunuzda yeterli hijyen koşullarının sağlandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 70’den fazlası (3 bin 219 kişi) “hayır” yanıtını verdi.
 • Pandemi koşullarında yüz yüze eğitim yaparken üzerinizde idari baskı hissediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69’u (3 bin 145 kişi) “hayır” yanıtı verirken, idari baskı yaşadığını belirtenlerin (Bin 420 kişi) oranı ise yüzde 31 oldu.
 • Pandemi koşullarında okullarda ‘maske, mesafe, temizlik’ şartlarının hayata geçirildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yaklaşık yüzde 69’u (3 bin 134 kişi) “hayır” yanıtı verdi. “Maske, mesafe ve temizlik” şartlarının hayata geçirildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 31.
 • Millli Eğitim Bakanlığı’nın sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 94,5’i (4 bin 315 kişi) “hayır” yanıtı verdi. Raporda, “Bu sonuç, MEB’in bugüne kadar ortaya koyduğu pratiğin gerçekçi olmadığını belirtmesi açısından oldukça önemlidir. Bu durum özellikle pandemi sürecinde çok daha net bir şekilde görülmüştür” ifadeleri yer aldı.
 • Ücretli/kadrolu/sözleşmeli şeklinde öğretmen istihdamının ayrıştırılmasının, öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 96’sı (4 bin 379 kişi) “evet” yanıtı verdi.
 •  “Mülakat ile öğretmen alımının eşit, adil, geçerli ve yansız bir yöntem olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 91’i (4 bin 156 kişi) “hayır” yanıtı verdi.
 • Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da yüzde 90’ın üzerinde “hayır” yanıtı verildi. Ankete katılan 4 bin 142 kişi sözleşmeli ve ücretli olarak çalışan öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olmadığını düşünüyor.
 • Son olarak  “Bir eğitimci olarak MEB ile çeşitli vakıf ve derneklerin yürüttüğü protokolleri doğru buluyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 88’i (4 bin 29 kişi) bunu doğru bulmadığını belirtirken, yüzde 9,5 oranında katılımcı doğru bulduğunu belirtti.

“Öğretmenler siyasi iktidarlara değil, halka ve öğrencilerine karşı sorumlu”

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadeler yer alıyor:

Liyakat ilkesinin yerini mülakatın aldığı bir eğitim sisteminde öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin çıkarları değil, siyasi iktidarın hedef, amaç ve beklentilerinin belirleyici olması, eğitimin niteliğinin giderek bozulmasına neden olmuştur. Açıktır ki eğitim emekçileri rekabet etmek ve yarışmak değil, birlik ve dayanışma içinde, daha nitelikli eğitim için çalışmak istemektedir.

Öğretmenler siyasi iktidarlara değil; halka ve öğrencilerine karşı sorumludur. Bu nedenle bizler, aksi yöndeki tüm politika ve uygulamalara rağmen iktidarın değil, halkın öğretmeni olmak istiyoruz. Eğitim sisteminin daha nitelikli olması için somut adımlar atılarak çalışma ve yaşam koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz.

Öğretmenlerimizin kendisini güvende hissettiği, mesleki özerkliğinin tanındığı, iş güvencelerinin sağlandığı, emeğinin karşılığı olan refah düzeyine sahip olduğu bir eğitim sistemi, toplumun ve öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkının yaşam bulmasının temel koşuludur.


PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Mardin’deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Sonraki Haber
Gazeteci Dindar Karataş gözaltına alındı