Danıştay basın kartı için İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi

Danıştay basın kartı için İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği davasında ihlal kararı vererek, İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi.

Danıştay 10’uncu dairesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası’nın (DİSK Basın-İş), 14 Aralık 2018 tarihli Basın Kartı Yönetmeliği’nin bir maddesinin tümü, beş maddesinin de bazı bentlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı davada karar çıktı.

Basın Kartı Yönetmeliği’nde sarı basın kartlarının turkuaz basın kartına çevrilmesi değişikliğiyle çok sayıda gazeteci basın kartını kaybetmiş ve bunun üzerine gazeteciler düzenlemeyi yargıya taşımıştı.

Danıştay 10’uncu dairesi de başvuruyla ilgili 12 Mayıs 2020 tarihinde verdiği ilk kararda bir maddedeki bir bendin yürütmesini durdururken, diğer maddelere ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerini reddetti.

‘Özgürlüğe aykırı’

Kararında Basın Kartı Yönetmeliği’nin basın özgürlüğüne aykırı olduğuna dikkat çeken Danıştay, ”milli güvenlik ya da kamu düzenine aykırılık veya bunları alışkanlık edinme”, “gazetecilik meslek onurunu zedeleyecek işler yapılması” gibi muğlak ve keyfi gerekçelerle basın kartlarının iptal edilemeyeceğine dikkat çekmişti.

Bu karar daha sonra hem ÇGD hem de yönetmeliğin sahibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca itiraz yoluyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na (İDDK) taşındı. İDDK 4 Kasım 2020 tarihinde verdiği kararla; ÇGD’nin bir madde kapsamındaki bir bende yönelik talebinin dışındaki tüm taleplerini yerinde görerek yönetmeliğin tartışmalı maddelerinin yürütmesini durdurdu.

Karar oybirliğiyle alındı

İDDK’nin söz konusu kararı doğrultusunda, alt mahkeme konumundaki Danıştay 10. dairesinin karar alması beklenirken, İletişim Başkanlığı, 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete’de yürütmesi durdurulan yönetmelik hükümlerini yeniden düzenleyen bir değişiklik yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yaptığı değişikler, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun aldığı karara aykırı olduğu iddiasıyla ÇGD ile DİSK Basın-İş tarafından yeniden dava edildi. Aynı yönetmelik kapsamında açılan son dava da Danıştay 10’uncu dairesinde görülmeye başlandı. Danıştay 10’uncu Daire, oybirliğiyle İletişim Başkanlığı’ndan savunma istedi.