DİSK-AR: İşsiz sayısındaki artış TÜİK’in açıkladığının iki katından fazla

DİSK-AR: İşsiz sayısındaki artış TÜİK’in açıkladığının iki katından fazla

HABER MERKEZİ – DİSK-AR’ın TÜİK’in Temmuz 2018 dönemine ait değerlendirdiği işsizlik raporuna göre geniş tanımlı işsiz sayısı sadece son bir yılda 210 bin artış gösterdi. TÜİK’in raporuna göre bu sayı 88 bindi.


Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 88 bin kişi artarak 3 milyon 531 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 10,8 seviyesinde gerçekleşti.


88 bin kişi daha: TÜİK’in hesabına göre işsizlik arttı


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü’nün (DİSK-AR) İşsizlik ve İstihdam Raporu’nda ise geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyon 310 bine ulaştı, geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 18,2 olarak hesaplandı.
Buna göre geçtiğimiz sene 6 milyon 100 bin olarak kayıtlara geçen işsiz sayısı, 210 bin artış gösterdi.
Raporda, ekonomideki kötü gidişatın etkilerinin TÜİK işgücü istatistiklerine henüz tam olarak yansımadığı vurgulandı.
Buna gerekçe olarak İŞKUR verileri gösterildi. Veriye göre son bir yılda kayıtlı işsiz sayısı 558 bin arttı.
Öte yandan kadın işsizliğinin yüzde 14,3’e, genç kadın işsizlik oranın ise yüzde 25,6’ya ulaştığının belirtildiği raporda, her 100 gençten 28’inin ne eğitim gördüğü ne de istihdam edildiği bildirildi.

İşsizliğin azaltılması için öneriler

DİSK-AR’ın işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması amacıyla sunduğu öneriler ise özetle şöyle:

 • Çalışanların sorumlu olmadıkları krizin sonuçlarından korunması için toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını ve yargı iznine bırakılmasını istiyoruz.
 • Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 • İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.
 • “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.
 • Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
 • İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanımına son verilmeli ve yararlanma koşulları özellikle kriz dönemlerinde kolaylaştırılmalıdır.
 • Ücret Garanti Fonu kapsamı genişletilmesi işçilerin 6 aylık her türlü işçilik alacağı garanti kapsamına alınmalıdır.
 • Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım emeği devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

DİSK-AR’ın raporunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.


Gazete Karınca