Serencamname okuyucu ile buluştu

Serencamname okuyucu ile buluştu

Yarsan inancı için oldukça önemli olan “Serencamname” kitabı, orijinal metinleriyle birlikte Türkçe olarak yayınlandı. Uzun uğraşlar sonucu hazırlanan kitap okuyucusunu bekliyor.

Sitav yayınları Yarsan inancı (Ehl-i Hak) için oldukça önemli olan bir kitabı okuyucu ile buluşturdu. Yarsan inancı üzerine yazılan “Serencamname” uzun araştırmalar sonucunda hazırlandı ve ilk defa orijinal metni ile Türkçe olarak yayınlandı.

El yazmalarından yola çıkarak hazırlanan kitapta, İslam’ın geldiği ilk dönemde Hawraman bölgesinde yaşanmakta olan aydınlanmaya dikkat çekiliyor, dönemin fikir ve düşüncelerine yer veriliyor.

Sultan Sahak (İsak) ve müritlerinin 8. yüzyılda yazdıkları metinlerden oluşan kitap, dönemin bilgin, aydın ve düşünürleri hakkında önemli fikirler veriyor.

Metinler; ayet, dua, dini ve mesleki ayin ve ritüellerinin yanı sıra kurban ve adaklar üzerine yazılan yazılardan oluşuyor.

Sözlü olarak korunan ve anlatıcılar tarafından nesilden nesile aktarılan bu metinler Gorani lehçesi ile yazılmış.

Yarsanilerin en önemli ve kutsal kitabı olan bu kitap, “Donadon” yani ruhun bedende tecelli etmesine dayanıyor.

“Serencamname” altı bölümden oluşuyor. Gorani lehçesi ile sır (giz) ve şiir şeklinde yazılan orijinal metinler açık ve anlaşılır bir şekilde Türkçeye çevrilmiş ve yorumlanmış.

Bazı bölümlerin daha iyi anlaşılması için de oldukça açıklayıcı dipnotlar düşülmüş. Kitabın ağırlıklı konularını irfani (epistemolojik) ve felsefi konular oluşturuyor.

646 sayfadan oluşan kitap, Dr. Sidîq Sefîzade’nin araştırmaları ve yorumlamaları ile yayıma hazırlandı. Serencamname başta din, inanç ve efsane üzerine araştırma yapanlar olmak üzere okuyucularını bekliyor.

HABER MERKEZİ