TTB: Randevu verilmezse eylemlere başlarız

TTB: Randevu verilmezse eylemlere başlarız

TTB 175 bin hekimin taleplerini dile getirmek için Sağlık Bakanı’ndan randevu talep etti. 10 gün içinde yanıt alamamaları halinde eylemlere başlayacaklar.

Türk Tabipler Birliği (TTB), hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki talepleri ile özlük haklarına ilişkin İstanbul Tabip Odası’nda (İTO) basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlık emekçilerinin yükünün pandemi sürecinde daha da ağırlaştığını belirterek hekimler ve sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun hiçbir performans ve diğer ek ödemeleri alamadığını ifade etti.

8 bin hekim istifa etti

Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşandığını söyleyen Fincancı, resmi olmayan bilgilere göre 18 ayda 8 binin üzerinde hekimin istifa ettiği bilgisinin TTB’ye ulaştığını aktardı.

Fincancı, 175 bin hekimin taleplerini dile getirmek için Sağlık Bakanı ile randevu talep ettiklerini belirterek, 10 gün içinde randevuya yanıt verilmemesi halinde bir dizi eylem ve etkinlik gerçekleştireceklerini kaydetti. Fincancı, öncelikli taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

 

  • Sağlıkta özelleştirmeci, piyasacı politikalar durdurulmalı, sağlık hizmetleri toplumcu bir anlayışla yeniden inşa edilmelidir.
  • Güvencesiz, gerçek dışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmeli, güvenceli çalışma esas olmalıdır.
  • İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.
  • Haftalık çalışma sürelerimiz önerilerimiz çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir.
  • Temel ücretlerimiz TTB’nin görüş ve önerileri çerçevesinde belirlenmeli, emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir ödeme sağlanmalıdır.
  • COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılmalıdır! Pandemi süresince çalıştığımız her yıl için derhal 120 gün fiili hizmet süresi zammı verilmelidir.