Ana SayfaÇalışma YaşamıKadınların yüzde 43’ü kayıt dışı çalıştırılmakta

Kadınların yüzde 43’ü kayıt dışı çalıştırılmakta

HABER MERKEZİ – Genel-İş Sendikası Araştırma Derneği’nin hazırladığı “Kadın Emeği Raporu”na göre istihdam edilen kadınların yüzde 43’ü kayıt dışı çalıştırılmakta. Raporda, “Ücretsiz aile işçisi her 10 kadından 9’u, kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7’si, ücretli maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 10 kadından 2’si kayıt dışı çalıştırılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası Araştırma Derneği, hazırladığı “Kadın Emeği Raporu”nu yayınladı.

Rapor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atfen her yıl kadın işçilerin çalışma hayatında karşılaştığı sorunlarını görünür kılmak amacıyla hazırlanıyor.

Araştırmada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Avrupa İstatistik Ofisi (EOROSTAT), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve Dünya Ekonomik Forumu verileri kullanılıyor.

Rapora göre, 2017’de kadınlar hayatın her alanında eşitsizlik, ayrımcılık, şiddet, cinsel istismara maruz bırakılırken, Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların, toplumsal eşitsizliklerin etkisiyle siyasetten hukuka, eğitimden sağlığa kadar hayatın her alanında hakları kısıtlandı.

‘Her 10 kadından 2’si yoksul’

Türkiye’de resmi rakamlara göre 16 milyondan fazla yoksulun olduğu ve kadınların yoksulluk oranının yüzde 21,6 olduğu belirtilerek “Yani, her 10 kadından 2’si yoksuldur” ifadeleri kullanıldı.

Kadınların işgücüne katılma oranının 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre 1,1 puan artarak yüzde 33,8’e yükseldiği ifade edilen raporda, “Ancak bu artışa rağmen, Türkiye’de kadınların işgücüne katılma düzeyi, OECD ve AB’ye üye ülke ortalamalarının çok altındadır. Yıllık verilere göre 2016 yılında kadınların işgücüne katılma oranı Türkiye’de yüzde 32,5 iken OECD üye ülke ortalamalarında yüzde 51,9, AB üye ülke ortalamalarında yüzde 46’dır” denildi.

‘Kadınların yüzde 43’ü kayıt dışı çalıştırılmakta’

Kadınların istihdama katılım oranının 2017 yılı Kasım ayında bir önceki yılın Kasım ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 29,3’e çıktığı kaydedildiği raporda, “Türkiye’de kadın istihdamı da OECD ve AB üye ülke ortalamalarının altındadır. Yıllık verilere göre, 2016 yılında kadınların istihdama katılım oranı OECD üye ülke ortalamalarında yüzde 44,4, AB üye ülke ortalamalarında yüzde 45,9’dur” diye belirtildi.

Rapordan öne çıkan bir diğer başlık ise kayıt dışı çalıştırılma. Raporda, “2017 yılı Kasım ayı verilerine göre, istihdam edilen kadınların yüzde 43’ü kayıt dışıdır. Ücretsiz aile işçisi her 10 kadından 9’u, kendi hesabına çalışan her 10 kadından 7’si, ücretli maaşlı veya yevmiyeli çalışan her 10 kadından 2’si kayıt dışı çalıştırılmaktadır” denildi.

Talepler

Raporun sonunda ise şu taleplere yer verildi:

  • Kadın istihdama katılımını güçlendiren ve cinsiyet eşitliğini gözeten sosyal politika önlemleri alınmalıdır.
  • Kadınlara özgü görülen ev içi sorumlulukların çözümü için kamu politikaları hayata geçirilmelidir. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından ücretsiz kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılmalıdır.
  • Kadınların çalışma hayatında insana yakışır iş, gelir ve sosyal güvencesinin olduğu çalışma koşulları yaratılmalıdır.
  • Kadınların iş hayatında karşılaştıkları ücret eşitsizliği, terfi sürecinde ayrımcılık gibi sorunlarına karşı ayrımcı ve cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmelidir.
  • Ücrette kesinti olmadan ebeveyn izni kadın ve erkeğin eşit bir şekilde kullanması şartıyla yeniden düzenlenmelidir.
  • İşyerlerinde kadınlara yönelik şiddet ve tacizde kadının beyanı esas alınmalı, denetim ve ceza mekanizmaları işletilmelidir.
  • Sendikalar, kadınların yoğun olduğu işkollarına ve istihdam biçimlerine yönelik örgütlenme modelleri geliştirmelidir.
  • Sendikalı kadın işçilerin özgün sorunlarına yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı toplu sözleşmeler yapılmalıdır.

Bu haber MA’dan kısaltılarak derlenmiştir.
Previous post
Arif Sağ hastaneye kaldırıldı
Next post
CHP'li 48 milletvekilinden 'parti tüzüğü' çağrısı