Ana SayfaGüncelHazine arazileri OSB’lere bedelsiz devredilebilecek

Hazine arazileri OSB’lere bedelsiz devredilebilecek

ANKARA – TBMM’de kabul edilen Sanayinin Geliştirilmesi Kanun Tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilebilecek.

Zeytinlik ve mera alanlarının sanayi yatırımlarına açılmasına izin vereceği gerekçesi ile tartışmalara neden olan ve muhalefet milletvekilleri, yaşam savunucuları ve üreticilerin itirazı üzerine maddelerinde değişikliğe gidilen Sanayinin Geliştirilmesi Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen tasarı ile TRT’ye ödenecek cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları bandrol oranları da yeniden düzenlendi.

Hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkıyor

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, sanayi kuruluşlarının hafta tatillerinde çalışmak için belediyelerden her yıl  hafta sonu çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kalkıyor.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirildiği için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler kaldırılacak. Organize sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için YÖK bütçesine bu amaçla tahsis edilen ödenekten eğitim desteği verilecek.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödeneklerin kullandırılmasında, proje kapsamında görevlendirilecek tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere, Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine tabi olmaksızın belirlenecek miktarlarda burs verilecek.

Kabul edilen tasarı ile  akademisyen milletvekillerinin, milletvekilliğinin sona ermesinin ardından üniversitelerde görev yapmaları halinde özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de yapıldı.

TRT’ye ödenen bandrol oranları yeniden düzenlendi

Genel Kurulda kabul edilen kanun tasarısı ile bandrolsüz cihaz satın alanlara kesilen idari para cezası kaldırılırken, satışı yapanlara kesilen cihaz bedeli tutarındaki idari para cezası, bandrol ücretinin iki katına düşürülecek.

Yasayla, kanunda belirtilen diğer cihazlar içinde yer alan “cep telefonları, bilgisayarlar ve tablet bilgisayarlar, taşıtlar, uydu alıcıları ve set üstü medya kutuları” tek tek olmak üzere Bakanlar Kurulu kararına istinaden yapılan uygulamayı açıklığa kavuşturmak üzere bandrol oranları sıralanıyor.

Bandrol oranları; cep telefonları için yüzde 6, bilgisayar ve tablet bilgisayarlar için yüzde 2, taşıtlarda yer alan bandrole tabi cihazların ayrı ayrı teşvik edilememesi halinde, imalatta taşıtın satış faturasındaki KDV matrahı, ithalatta ise gümrük giriş beyannamesindeki KDV matrahı üzerinden kara taşıtları için yüzde 0,4, diğer taşıtlar için yüzde 0,01, video görüntü veya ekranına bağlantı yapılmak üzere tasarlanan televizyon alıcıları için yüzde 10, bu cihazların dışında kalan ve görsel, işitsel yayınları alabilen her türlü cihazlar için yüzde 10 olacak. Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.

Hazine arazileri OSB’lere bedelsiz devredilebilecek

Organize Sanayi Bölgeleri alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması halinde bu araziler, yatırımların ve istihdamın teşviğine dair kanun kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecek.

OSB ve OSBÜK organ üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumlu olacak. Bu kişiler para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı devlet memurları gibi cezalandırılacak.

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.