Ahmet Türk’ün ‘kayyum’ başvurusu reddedildi

Ahmet Türk’ün ‘kayyum’ başvurusu reddedildi

HABER MERKEZİ – Mardin 2. İdare Mahkemesi, görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün, yapılan kayyum atamasına ilişkin “yürütmenin durdurulması” talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.


İçişleri Bakanlığı kararıyla 19 Ağustos’ta, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bedia Özgökçe Ertan görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı.
Türk’ün, yerine kayyım atanmasına ilişkin “yürütmenin durdurulması” talebiyle Mardin 2. İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuru reddedildi.
Bakanlığın geçtiğimiz hafta gönderdiği savunmanın ardından kararını açıklayan mahkemenin, Türk’ün yaptığı başvuruyu oy birliği ile reddettiği belirtildi.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre mahkeme, ret kararında 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasına değinerek, şu ifadelere yer verdi:

“İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.”

Kararın gerekçesi

İlgili kanunda yer alan şartların “birlikte gerçekleşmediğini” öne süren mahkeme, ret kararının gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. Fıkrasında; (Değişik fıkra: 02/07/2012-6352 S.K./57.md.) ‘Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.
“Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir. Yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması halinde doğacak telafisi güç veya imkânsız zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.
“Sadece ilgili kanun hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez’ şeklinde hükme yer verilmiştir. Yasa hükmünde öngörüldüğü üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için yukarıda aktarılan iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
“Dava dosyasının incelenmesinden; 2577 sayılı Kanunun yukarıda aktarılan 27.maddesinin 2.fıkrası ile aranılan şartların birlikte gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması isteminin reddine, tebligat işlemlerinin tamamlanmasına, kararın taraflara tebliğini izleyen günden itibaren (7) gün içinde Mahkememiz aracılığıyla Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.”

“Mahkeme, gerekçelerini sunma gereği bile görmedi”

Kararı değerlendiren Türk’ün avukatı Erdal Kuzu, “Mahkeme hiçbir şekilde esasa girmemiş. Gerekçelerini sunma gereği bile görmeden, sadece geçiştirmek için böylesi bir karar vermiştir” dedi.