Ana SayfaGüncelBekçilere geniş yetkiler veren yasa teklifinin 7 maddesi kabul edildi

Bekçilere geniş yetkiler veren yasa teklifinin 7 maddesi kabul edildi

HABER MERKEZİ – Bekçilere geniş yetkiler veren yasa teklifinin birinci bölümünde yer alan 7 madde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM İçişleri Komisyonu’nda HDP, CHP ve İYİ Parti’nin muhalefet şerhiyle kabul edilen “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi” tüm tepkilere rağmen Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde.

Toplam 18 maddeden oluşan teklifin tümü üzerindeki görüşmeler önceki gün tamamlanmıştı.

Teklifin birinci bölümünde yer alan 7 madde ise dün Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’da teklifin 4’üncü maddesinde yer alan “Adaylık süresi içinde verilen temel ve hazırlayıcı eğitimlerde başarılı olanların asaleten atamaları yapılacak” ifadesi değiştirilmesiyle, bekçilere verilecek temel ve hazırlayıcı eğitimler en az 3 ay süreli olacak.

Kabul edilen maddelerle, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlara, bekçilerin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışma şekillerine ilişkin esaslar düzenleniyor.

Silahlı bir kolluk olarak bekçiler

Teklife göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde “silahlı bir kolluk” olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilecek.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şartı aranacak.

Çarşı ve mahalle bekçileri görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, ‘şüpheli durum veya kişileri’ bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek.

Ayrıca bekçiler ‘kamu düzenini bozacak mahiyetteki’ gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar ‘önleyici tedbirleri’ alacak.

Durdurma yetkisi ve bunun için ‘makul neden’

Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları durdurabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için ‘makul bir sebebin bulunması’ gerekecek. Süreklilik arz edecek, fiili durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamayacak.

Çarşı ve mahalle bekçisi, görevini yerine getirirken kendisinin çarşı ve mahalle bekçisi olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirecek, durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilecek, kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilecek.

Bu kişilere kimliğini ispatlamada gerekli kolaylık gösterilecek. Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal genel kolluk görevlileri haberdar edilecek.

Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin yapılması için ihtiyaç duyulan makul süreden fazla olamayacak. Durdurma sebebinin ortadan kalkmasıyla kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilecek.

Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek.

Muhalefetten tepki

Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri bugün de devam edecek.

Öte yandan yasa teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul’da muhalefet itirazlarda bulundu.

HDP Milletvekili Mahmut Toğrul, söz konusu teklifin gündeme getirildiği döneme işaret ederek, “Türkiye genelinde, kolluğun yurttaşlara uyguladığı açık şiddetin her geçen gün arttığı bir dönemde bu tasarıyı görüşüyoruz. Daha geçen Ramazan ayında kolluğun yurttaşa yönelik şiddetini ortaya koyan onlarca görüntüyle karşılaştık” dedi.

Ayrıca Toğrul, teklif ile bekçilerin “Paralel kolluk” olacağını dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ise “1 milyona yakın silahlı kolluk neden yetmiyor?” diye sordu.


“İktidarın sokaktaki gözü, hafiyesi ve kelepçesi”: Bekçiler


PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Cannes Film Festivali'nin resmi seçkisinde yer alan filmler açıklandı
Sonraki Haber
İstanbul'da Nasiba Mamatklova evli olduğu erkek tarafından öldürüldü