Ana SayfaGüncel‘BAŞKANLIK’ TEKLİFİ | İkinci turda teklifin ilk yedi maddesi kabul edildi

‘BAŞKANLIK’ TEKLİFİ | İkinci turda teklifin ilk yedi maddesi kabul edildi

HABER MERKEZİ – Anayasa değişiklik teklifinin 2’nci turunda teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi. 

‘Başkanlığı’ içeren Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, değişiklik teklifinin ikinci turunda, ilk 7 madde kabul edildi.

7. madde

Değişiklik teklifinin 2.turunda 7. madde 340 evet oyuyla kabul edildi. 484 milletvekilinin katıldığı oylamada 136 ret oyu kullanıldı; 1 oy çekimser, 3 oy geçersiz, 4 oy boş çıktı.

Bu madde ile Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.

Değişiklikle Cumhurbaşkanının seçilme şartları da belirleniyor.

6. madde

Bu maddenin oylaması sırasında CHP ve HDP milletvekilleri, AKP’lilerin oylarını açık kullandığını belirterek itiraz etti. Yaşanan tartışmanın ardından birleşime ara verilerek oylama iptal edildi ve yeniden gizli oylama yapıldı.

6. madde, 342 oyla kabul edildi. 485 milletvekilinin katıldığı oylamada 138 ret oyu kullanıldı; 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

6. madde ile, Anayasanın TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, “Meclis Araştırması”, “Genel Görüşme”, “Meclis Soruşturması” ve “Yazılı Soru” yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak, “Gensoru” denetleme yetkisinden çıkarılacak.​

5. madde

Anayasa değişikliği teklifinin, Meclis’in görev ve yetkilerini değiştiren 5. madde de 342 oyla kabul edildi. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada 140 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Beşinci maddede “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararıyla genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir” ifadeleri yer alıyor.

4. madde

Bu madde ise 342 oyla kabul edildi. 486 milletvekilinin katıldığı oylamada 138 ret, 1 çekimser, 4 boş, 1 de geçersiz oy çıktı.

Maddeyle, Anayasa’nın “TBMM’nin seçim dönemi” başlıklı maddesi, “TBMM ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi” olarak değişiyor.

Buna göre TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

3. madde

Teklifin 3. maddesi 342 “Evet” oyuyla kabul edildi.

Maddeye göre, milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek. “Askerlikle ilişiği olanlar” milletvekili adaylığına başvuramayacak.

2. madde

Teklifin ikinci maddesi için Genel Kuruldaki gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 342 kabul, 139 ret oyu kullanıldı, 4 boş oy çıktı.

Teklifin kabul edilen bu maddesi ile milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.

1. madde

1. madde 345 oyla kabul edildi. Değişiklik teklifi için 140 da ret oyu kullanıldı.

Teklifin 1. maddesine göre Anayasa’nın “yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek.

Buna göre, yargı yetkisinin, “Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına” dair hüküm, “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

  'Başkanlık' görüşülürken AKP ve CHP Meclis'te 'el ele'

Ne olmuştu?

‘Başkanlık sistemini’ de içeren Anayasa değişikliği teklifine ilişkin maddeler, Meclis’te kurulan komisyondan AKP ve MHP’lilerin işbirliğiyle 29 Aralık 2016’da geçmiş, Komisyon’da ise 21’den 18 maddeye düşerek 9 Ocak’ta Meclis’te görüşülmeye başlanmıştı.

İlk turun maddeleri yedi gün içinde oylamaya sunulup kabul edilmişti.

  ‘BAŞKANLIK’ TEKLİFİ | İlk turda 18 madde de kabul edildiÖnceki Haber
AKP'lilerin 'gururu' olan, HDP'lilere hakaretleriyle bilinen eski kaymakam 'FETÖ'den gözaltında
Sonraki Haber
Rus askeri yetkili: Rusya ve Türkiye Bab'da IŞİD'e ilk ortak operasyonu düzenledi