Ana SayfaEkolojiEkoloji örgütleri birleşti: “Ekoloji mücadelesi sınıf mücadelesinin bir parçasıdır”

Ekoloji örgütleri birleşti: “Ekoloji mücadelesi sınıf mücadelesinin bir parçasıdır”

HABER MERKEZİ – Ekoloji Birliği, ‘sermayenin doğayı talan etmesinin önüne geçmek’ amacıyla kuruluşunu 26 Mart’ta ilan etti. Ekoloji Birliği’nin mimarı gazeteci Özer Akdemir, Birliğin temel taşının yerel örgütlenmeler olduğunu belirtiyor. Akdemir’e göre “ekoloji mücadelesi sınıf mücadelesinin bir parçası ve ülkedeki, emek, demokrasi, barış, ekolojik haklar temelli mücadeleden bağımsız düşünülemez.” Akdemir’in Mezopotamya Haber Ajansı’ndan Yusuf Gürsucu’ya verdiği röportajı paylaşıyoruz.


Kısaca bu çaba nasıl ve hangi ihtiyaçtan ortaya çıktı?

Ekoloji Birliği’nin ilk adımının atıldığı 11-12 Kasım Bergama Buluşması’nın çağrıcı örgütlerinin (ülkenin değişik bölgelerinden aktif mücadele içindeki 11 ekoloji örgütü) yaptığı çağrı metni bu sorunuzun yanıtını veriyor. Yaşamın her alanına saldırılar çığ gibi büyüyor. Siyasi iktidarın tam desteğini alan şirketler, doğa talanını, yönetimleri de arkasına alarak acımasızca yürütüyor. Hukuk ayaklar altında. Yaşam savunucularının kazandığı her dava, arkadan dolanılarak işlevsiz hale getiriliyor. En küçük barışçıl eyleme acımasızca saldırılıyor. Kolluk güçleri, adeta sermayenin emrindeki milisler gibi davranıyor.

Bugüne kadar, yurdun her köşesinde yürütülen mücadeleler gösterdi ki sadece yerel mücadeleler yeterli olamıyor. Sermayenin gücü karşısında küçük kazanımlar dışında yeterli bir direnç gösterilemiyor. Öyleyse bir araya gelip, mücadelelerin kalıcı çözümler sağlayabilmesi için bundan sonra nasıl mücadele edilmesi gerektiğini, güçlerimizi nasıl birleştirebileceğimizi, bunun için neler yapabileceğimizi konuşup, tartışmamızın zamanı geldiğini söyledik ve yola böyle çıktık.

Doğaya yönelik müdahalelerin tamamı devletin kolaylaştırıcılığıyla sermayenin birikim amaçlı yağmasını içeriyor. Ekoloji Birliği’nin örgütlenme modeli buna karşı bir duruş olabilir mi?

Ekoloji Biriliği’nin kurulduğu Eskişehir buluşmasında, Birliğin temel taşının yerel örgütlenmeler olduğunun altı çizildi. Birliğin bu örgütlerin ortak mücadele zemini, dayanışma ve iletişim ağı olduğu kabul edildi. Dolayısıyla ülkede ekoloji mücadelesi veren bütün yerel örgütlenme, inisiyatif ve oluşumlar, Ekoloji Birliği’nin ilkelerine aykırı bir zeminde bulunmadıkları sürece doğal bileşenler olarak kabul edilebilir. Ancak, Birliğe bileşenlik başvurularının değerlendirmesi 6 ayda bir toplanacak olan Meclis tarafından yapılacak.

Ekoloji Birliği devletten, siyasi yapı, hareket, parti ve bunların ekoloji temelli kurumlarından bağımsız, yerel örgütlerin birliği olarak kendini tarif ediyor. Bunun bir ‘siyaset yasağı’ gibi algılanmasının ya da yorumlanmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Ekoloji Birliği kendini anti-kapitalist olarak tanımladı yani mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğunun bilincinde.

Birliğin ilkeleri arasında anti-kapitalist olma ve fonlardan yararlanmama maddesi çok değerli. Katılan örgütler arasında fonlanan yapılar var mı?

Birliğin içerisinde çeşitli şekillerde fonlardan yararlandığını söyleyen bileşenler var. Birliğin genel eğilimi ve Meclis kararı fonlardan yararlanmamak. Ancak başka bir karar da yerellerin iç işleyişlerine karışmamak üzerine. Bu bir çelişki gibi görülebilir ama bütün çelişkileri iki toplantıda çözebilmesinin de çok gerçekçi olmadığı ortada. Biraz da kervan yolda düzülecek…

Toplumsal ekolojik muhalefet örgütlenirken ekoloji mücadelesinin aynı zamanda siyasi bir mücadele gerçeği üzerinden kurulan demokrasi blokları içinde yer almak hedefleri içinde mi?

Ekoloji mücadelesinin sınıf mücadelesinin bir parçası olduğu ve ülkedeki, emek, demokrasi, barış, ekolojik haklar temelli mücadeleden bağımsız olamayacağını düşünüyorum. Birliğin programında da emek, demokrasi, barış mücadelesi ile dayanışmanın önemine atıflar var. Bunun şu an için tek koşulu örgütsel bağımsızlık. Ekoloji Birliği’nin öncelikle kendi örgütsel birliğini sağlamlaştırması, ilke ve programları doğrultusunda bağımsız bir toplumsal-ekolojik hareket olarak kendini ortaya koyması gerekiyor ki diğer emek-demokrasi-barış temelli mücadelelere katkı koyabilsin.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ekoloji Birliği Eskişehir’deki toplantıda kuruldu ve 17 örgütten oluşan koordinasyonunu seçti. Ancak henüz ilk koordinasyon toplantısını ve kuruluş deklarasyonunu açıklamış değil. Ben de bu görüşleri Birliğin bileşenlerinden birisi olan EGEÇEP Yürütme Kurulu üyesi sıfatıyla yapıyorum. Ülkenin bu karanlık günlerinde örgütlenmenin, çok farklı görüşler ve alışkanlıklar içerisinde olunsa da yan yana durabilme ve birlikte direnebilme becerisini göstermenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese, ekoloji mücadelesinin bir emektarı olarak sonsuz teşekkürler…
Önceki Haber
İnsanlardan ve galerilerden uzak duran, eserlerini bir ormana bırakan heykeltraş: Veijo Rönkkönen
Sonraki Haber
"Uyanmamız lazım, soyuluyoruz": OHAL'le milyoner sayısı yüzde 60 arttı, fakir daha da fakirleşti