Ana SayfaBilim ve TeknolojiJeoloji mühendisleri: Kaynaklar Kanal İstanbul’a değil halka ayrılmalı

Jeoloji mühendisleri: Kaynaklar Kanal İstanbul’a değil halka ayrılmalı

HABER MERKEZİ – Jeoloji Mühendisleri Odası, onlarca insanın yaşamını yitirdiği Elazığ depremine ilişkin yaptığı açıklamada, “Ülke kaynaklarının Kanal İstanbul gibi bu ülke insanına hiçbir faydası olmayacak projelere harcanmasına değil, halkımızın sağlıklı ve güvenli yaşamasına ayrılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, 24 Ocak Cuma günü Elazığ Sivrice’de meydana gelen çok şiddetli depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kanal’ı bırak, depremlere bak: Deprem bu kez de Elazığ ve Malatya’yı vurdu” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Öncelikle başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm halkımıza baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Ardından da depremin meydana geldiği Doğu Anadolu Fay Zonu’na ilişkin bilgiler paylaşıldı ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bu fay zonundaki duruma daha önce dikkat çekildiği vurgulandı.

Açıklamada yapılan uyarı ve önerilerin dikkate alınmadığı ifade edilerek, “Haklı olmayı değil bu acıları yaşamamayı tercih ederdik. Ancak, doğa kaynaklı olayların afete dönüşmesinde tıpkı eğitim sisteminde yaşanan olumsuzluklarda olduğu gibi yanlış ve yanlı uygulamaların ve siyasi bir irade eksikliğinin acı sonuçlarını yaşamaya devam ediyoruz” denildi.

“Depremde ortaya çıkan bu olumsuz tablo afet zararlarının doğrudan belirleyicisi olan, düşük standartlarda, sağlıksız ve yasa dışı bir yapılaşma, ranta dayalı hızlı ve düşük nitelikli kentleşme, bilimsel normlara dayalı olmayan arazi kullanım ve yer seçimi kararları, etüt, proje ve yapı üretim süreçlerindeki denetimsizlik ve özellikle tüm bu olumsuzlukları giderecek yasal düzenleme ve idari yapılanmaya ilişkin bütünlüklü bir çalışma olmayışının sonucunda ortaya çıkmıştır.”

Açıklamanın devamında son ‘imar affı’ düzenlemesi üzerinde durularak, kısa vadede yapılması gerekenleri sıraladı:

  • Afet zararlarının azaltılmasını esas alacak şekilde, 3194 sayılı İmar, 4708 sayılı Yapı Denetim, 7269 sayılı Afet, 2872 sayılı Çevre ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanuni düzenlemeler bütünlüklü olarak ele alınarak halkın afetlere karşı güvenli olmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
  • ABD Kaliforniya fay yasasında olduğu gibi, aktif fay hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesi yasaklanmalı veya özel jeolojik araştırmalardan sonra bina inşa edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Aktif fay zonları üzerine inşa edilmiş bulunan binalar kentsel dönüşüme tabi tutularak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği acilen sağlanmalıdır.
  • Günümüzde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı acil durum ve müdahale iş ve işlemlerini yürütür bir konuma sürüklenmiş bulunmaktadır. Deprem ve depremlerle mücadele kurum iş yükü arasında ikinci, hatta üçüncü plana itilmiş durumdadır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi DEPREM ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ülkemizin jeolojik araştırmalar kurumu niteliğinde olan MTA Genel Müdürlüğü bünyesine alınmalı, deprem araştırmaları ve alınacak önlemler bütünlüklü olarak koordine edilmelidir.
  • Depremlerle mücadele etme amacıyla başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere, tüm belediyelerde “Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Şube Müdürlükleri veya Daire Başkanlıkları” kurularak kentsel altyapı ve üstyapının afet duyarlı bir anlayışla “etüt, planlama, projelendirme, yapı üretim ve denetim” süreçleri kontrol altına alınmalıdır.

Açıklamanın sonunda ise bir doğa olayı olan depremlerin afete dönüşmemesinin ve zararlarının azaltılmasının mümkün olduğu vurgulandı:

“Ülke kaynaklarının Kanal İstanbul gibi bu ülke insanına hiçbir faydası olmayacak projelere harcanmasına değil, halkımızın sağlıklı ve güvenli yaşamasına ayrılması gerektiğini ifade ediyoruz.”

Prof. Görür Elazığ’la ilgili projeler hazırlamış ama TÜBİTAK reddetmiş

Elazığ depreminin ardından TMMOB’dan acil uyarılar
Önceki Haber
Berlin Film Festivali’nin açılış filmi: “My Salinger Year”
Sonraki Haber
Eray Doğancı kendisinden boşanmak isteyen kadını darp edip, görüntüleri yayınladı