Ana SayfaEkolojiİBB’den Kanal İstanbul’un ÇED raporuna karşı dava

İBB’den Kanal İstanbul’un ÇED raporuna karşı dava

HABER MERKEZİ – İBB, Kanal İstanbul projesinin ÇED Olumlu Raporu’nun iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında dava açtı. Dava dilekçesinde raporun kanunlara ve kamu yararına aykırılıklarına dikkat çekilirken, bu aykırılıkların “telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacağı” belirtildi ve iptal gerekçeleri madde madde sıralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun iptali ve yürütmenin durulması talebi ile Çevre Şehircilik Bakanlığı hakkında İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Davaya ilişkin verilen dilekçede projenin ÇED raporunun yasal düzenlemelere, planlama ve şehircilik ilke ve tekniklerine, kamu yararına, Anayasa ile Çevre ve İmar Mevzuatı’na ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğuna dikkat çekildi.

Dilekçede bu aykırılıkların “telafisi güç ve imkânsız zararlara yol açacağı” belirtildi ve iptal gerekçeleri madde madde sıralandı:

 • Boğaz ve Boğaza alternatif bir kanal olması nedeniyle, İstanbul ölçeğinde bölgesel olarak değerlendirilmesi gerekir. Boğaziçi’nden Tarihi Yarımada’ya kadar tüm İstanbul’u etkileyecek projede kültürel mirasa ilişkin yeterli değerlendirme yapılmamıştır.
 • ÇED ekibinde şehir plancısı; kültürel mirasa etkisinin değerlendirildiği raporda mimar, restaratör mimar veya sanat tarihçisi olmaması, projenin etkisinin yeterince algılanamadığı ve her yönü ile değerlendirilmeye gerek görülmediğinin en önemli işaretlerinden birisidir.
 • Projenin paydaş kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı yer almamaktadır.
 • Dünya Mirası Listesine girmiş tarihi ve kültürel alanların etki değerlendirilmesinin bağımsız ve konunun uzmanları tarafından hazırlanması gerekirken yapılmamıştır. İstanbul’un 8500 yıllık tarihi ve kültürel mirası tehdit altındadır.
 • Uluslararası anlaşmaların irdelendiğine dair raporda herhangi bir bilgi ve değerlendirme bulunmamaktadır.
 • Nihai ÇED Raporunda yapılan itirazlara öneri ve görüşlere yer verilmesi gerekirken hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır. Hatta sayfa numaralarının bile değişmediği görülmüştür.
 • Rapor, ilgili mevzuata uygun imar planlarının yapılıp onaylanmasından sonra hazırlanması gerekirken Çevre Düzeni Planı dahi ÇED Raporu sonrası onaylanmış, alt ölçekli planlar ise henüz hazırlanmamıştır. Bu husus mevcut hukuki düzenlemeler ve yerleşik yargı kararları gereği başlı başına bir iptal nedenidir.
 • Proje geliştirilirken kamu yararı gözetilmemiş, bizzat yatırımcı Bakanlıkça bunun bir rant projesi olduğu ikrar edilmiştir. ÇED Raporunda yer verilen verilerden de anlaşılacağı üzere Proje kamuya yüksek ve önceliği olmayan maliyetler yükleyecektir.
 • Kentin su kaynakları, orman, tarım ve mera alanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ekolojik sistem tahrip olacaktır.
 • Kanal, seyir emniyetinin sağlanması açısından doğru bir tercih değildir. Boğaz’dan üç kat daha dar olması nedeniyle kazalara daha açıktır. Ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği, gemilerin kanaldan geçmeye zorlanması mümkün değildir.
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu’nda yapılan değişiklikle yasal hale getirilen su yolu tanımı, kamu yararı düşüncesi olmaksızın yalnız özel çıkarlar için veya yalnız belli kişilerin yararına olarak kanun hükmü konulamaz prensibi gereği Anayasa’ya aykırıdır.
 • Jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik, mühendislik jeolojisi, jeofizik, hidrolojik, hidrojeolojik, depremsellik, tsunami, yeraltı jeolojisi bakımından güvenli bulunmamaktadır.
 • Olası bir deprem durumunda kullanılacak rezerv alanlar amacı dışında yapılaşmaya açılmıştır.
 • Kesilecek ağaç miktarı ÇED Raporunda belirtildiği gibi 201 bin değil 400 binin üzerindedir.
 • Marmara Denizi’ndeki canlılığa son verecektir.
 • Kanal İstanbul Projesi’ne yönelik ÇED Raporunun hazırlanma sürecinde ilgili kurum ve kuruluş görüşleri dikkate alınmamış, TUBİTAK MAM, DSİ ve DHMI Projeye olumsuz görüş bildirmişler ancak bu olumsuz görüşler kamuoyundan gizlenmiştir.
 • Proje güzergâhında yer alan dereler, sulama kanalları, kanalizasyon sistemleri, su ve doğalgaz boru hatları kesilecek. İptal edilecek ve yeniden yapılması gerekecek içme ve atık su tesisleri 19 milyar liraya mal olacaktır.
 • Trafik yoğunluğunu artıracak, yapılması planlanan metro projelerini olumsuz etkileyecektir.
 • Kanal üzerinde planlanan yedi adet köprü, özellikle afet anında; Çatalca, Silivri ve Büyükçekmece ilçelerine müdahale edilmesinde yetersiz kalacaktır.
 • Kentin atık yönetiminde taşıma maliyetlerini artıracaktır.
 • Bu miktar hafriyat toprağının taşınması sırasında alınacak önlemler, dolgu alanlarına nasıl taşınacağı ve depolama alanı ile ilgili yasal izin ve prosedür bilgileri rapor içeriğinde bulunmamaktadır.
 • Kazıdan çıkacak hafriyat miktarı, İstanbul’un 36 yıl boyunca üreteceği hafriyata denktir. Yedi yılda taşınabileceği öngörülen bu hafriyat için kentin depolama alanları yetersiz kalacaktır. Havadaki toz miktarı insan hayatını tehdit eden seviyelere çıkacaktır.
 • Çıkacak hafriyatla Karadeniz’de dolgu alanı oluşturulması, deniz ekosisteminde ve İstanbul Boğazı’nda kirlilik ve tahribata yol açacaktır.

Projenin ÇED süreci

Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu’nca yeterli bulunduktan sonra 23 Aralık’ta askıya çıkarılmış ve kamuoyunun görüşlerine açılmıştı.

ÇED raporunun Aralık’ta komisyonda kabul edildiğinin duyurulmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

Bakanlığın kabul ettiği Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan ÇED raporu geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı.

Bu onayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu plana itirazlarını gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

ÇED raporuyla ilgili dilekçe veren onbinlerce insanın dinlenmediğini vurgulayan İmamoğlu, dava açacağını söylemişti.


İtirazlara karşı Kanal İstanbul’un ÇED raporuna onay

TMMOB’dan “Kanal İstanbul’a Karşı Yurttaş Davası” için çağrı

10 maddede ‘Kanal İstanbul’ hakkında bilmeniz gerekenler

9 maddede Kanal İstanbul’la gelecek ‘yıkım’

Kanal İstanbul uyarısı: Kentin o bölgesi Hasankeyf’in kaderini paylaşacak

Kanal İstanbul: Gemi garantisi verilecek, fatura yine halka kesilecek


PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Kars, Muş ve Hakkari'de okullar kar nedeniyle tatil
Sonraki Haber
Wes Anderson’ın merakla beklenen yeni filminden ilk fragman