Ana SayfaEğitimTTB’den okulların açılmasıyla ilgili dokuz öneri

TTB’den okulların açılmasıyla ilgili dokuz öneri

HABER MERKEZİ – Bakanlığın açıklamasına göre okullarda yüz yüze eğitime 21 Eylül’den itibaren başlanacak. Türk Tabipleri Birliği, okulların açılması durumunda öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra başta diğer okul çalışanları, aileler olmak üzere milyonlarca kişinin etkileneceğini belirtti. Gerekli tüm önlemlerin alınarak yüz yüze eğitime güvenli şekilde başlanmasının sağlanması gerektiğini ifade eden tabipler birliği dokuz da öneride bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Pandemi de Okul Sağlığı” başlığı altında online basın toplantısı düzenledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açılışını yaptığı basın toplantısına halk sağlığı uzmanları Prof. Dr. Sibel Sakarya ve Prof. Dr. Türkan Günay, çocuk psikiyatrisi uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Gresa Çarkaxhiu Bulut, okul hekimi Dr. Gülgün İnci Kıran ve eğitim bilimleri uzmanı Prof. Dr. Işıl Ünal’ın yanı sıra TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kayıhan Pala ve Prof. Dr. Özlem Kurt Azap katıldı.

Raporu okuyan Prof. Dr. Sibel Sakarya, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, 2018-2019 eğitim döneminde 66 bin 849 okul, 18 milyon 108 bin 860 öğrenci, 1 milyon 077 bin 307 öğretmen bulunduğu bilgisini verdi.

“Okulların açılmasıyla milyonlarca kişi etkilenecek”

Pandemi sürecinde okulların açılması durumunda; öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra başta diğer okul çalışanları, aileler olmak üzere milyonlarca kişinin etkileneceğini kaydetti.

Okula olası geri dönüşlerin olması durumunda salgın düzeyinin artacağına dikkat çeken Sakarya, şunları söyledi:

Uluslararası deneyimlerden elde edilen kanıtlar, enfeksiyonun toplumda yayılma hızının düşük olması halinde, eğitimin kalabalık olmayan sınıflarda yapılması sağlandığında, iyi bir kısa ve orta erimli eylem planı ile, okullarda gerekli önlemlerin alınması, günlük test yapılabilmesi, kesintisiz ve kapsamlı temaslı izlemi ve olguların izolasyon sistemiyle okulların yeniden açılmasının mümkün olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, bulaşma hızının halen yüksek olduğu toplumlarda, okulların yeniden açılmasının, riski artırabileceği öne sürülmektedir.

“Online eğitim gözden geçirilmeli”

Türkiye’de Covid-19 salgınının seyri açısından bugüne dek yüz yüze eğitim için uygun koşulların sağlanmadığını belirten Sakarya, sözlerini şöyle sürdürdü:

Milli Eğitim Bakanlığı açısından online eğitimde ısrar edilmiş olması anlaşılır bir durumdur. Ancak, bu konuda yaşanan olumsuzluklar, konunun en baştan yeniden ele alınmasını gerektirecek ciddiyettedir.

Tüm dünyada çok boyutlu olarak tartışılmakta olan ‘yükseköğretimde dijitalleşme’ konusu da başta üniversite kavramı, bilgi üretim süreçleri ve öğrenme süreçleri açısından incelenmeli, tartışılmalı ve gözden geçirilmelidir.

Dokuz öneri

Toplantıda TTB okulların açılmasıyla ilgili önerilerini ise şöyle sıraladı:

  • İzlenecek strateji, eğitimde var olan eşitsizlikleri artırmamalı, tersine bu eşitsizlikleri pandemi koşullarında bile olsa gidermeyi amaçlamalı.
  • Okulların açılması, eğitimin sürdürülmesi veya ara verilmesi gibi kararlar, mevcut bilgiler ve bilimsel kanıtlar çerçevesinde ülkemize özgü belirlenmiş ölçütlere dayanarak yapılmalı ve bu ölçütler toplumla paylaşılmalı.
  • Gerek okul çocukları, gerek öğretmenler gerekse aile bireylerinden risk grubunda bulananlara yönelik alınan koruma önlemleri belirlenmeli ve toplumla paylaşılmalı.
  • Öğretmen-öğretmen, öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci etkileşimlerinin fiziksel koşulları ile ilgili kuralların ne olması gerektiği ve kurallara uymanın nasıl sağlanabileceği, izlenebileceği, olası toplumsal tepkiler üzerinde de düşünülmeli.
  • Ders saatleri ve ders araları konusunda ayarlamalar yapılmalı.
  • Pandemi döneminin oluşturduğu gereksinimler göz önüne alınarak birinci basamak sağlık hizmetleri düzeyinde okul sağlığı hizmetleri yeniden yapılandırılmalı ve etkinleştirilmeli.
  • Okullarda psikososyal hizmetlerle ilgili ihtiyaçlara yönelik bir yapılanma ve örgütlenme modeli oluşturulmalı.
  • Okullarda teması azaltmaya yönelik uygun yöntemlerin bulunması için MEB, ilgili uzmanlık gruplarından ve sivil toplum kuruluşlarından görüş almalı, işibirliği yapılmalı.
  • Türkiye’nin bu öncelikli ve önemli konuda kısa, orta ve uzun vadeli bir stratejik plana ihtiyacı vardır. Bu plan olmadıkça ve tüm karar süreçlerinde ve uygulamalarda öğretmen ve ailelerin katılımı/katkısı sağlanmadıkça konu içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

Eşitsizlik artacak: Devlet okullarının açılması pek mümkün değil


PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya'ya tahliye
Sonraki Haber
AKP Sözcüsü Çelik'ten İstanbul Sözleşmesi açıklaması