Ana SayfaGüncelErdoğan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı

Erdoğan ‘İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı

HABER MERKEZİ – “İnsan Hakları Eylem Planı”nın 393 faaliyeti içerdiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı uygulamalar arasında siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapılması ile hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi gibi başlıklar öne çıkıyor. Erdoğan nihai amaçlarının ‘yeni ve sivil bir anayasa’ olduğunu da açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray’da düzenlenen toplantıda “İnsan Hakları Eylem Planı”nı açıkladı.

Söz konusu eylem planındaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare sürecinin olduğunu savunan Erdoğan, “Eylem planı, değişim ve reform irademizin devam ettiğinin ve devam edeceğinin bir örneğidir… Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. Eylem planı 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır” dedi.

Erdoğan, konuşmasının sonunda eylem planının nihai amacının ‘yeni ve sivil bir anayasa’ olduğunu da ekledi.

“İnsan Hakları Eylem Planı”nın ana hatlarını paylaşan Erdoğan, bunları şöyle sıraladı:

 • Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz.
 • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz.
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.
 • İnsan Hakları Tazminat Komisyonu, Anayasa Mahkemesi’ne başvuruya gerek kalmaksızın, uzun yargılama zararlarını karşılayacak.
 • Barolar, STK’ler ve üniversitelerden temsilcilerin katılımıyla bağımsız bir Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu kuruyoruz.
 • İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılmasını zorunlu kılıyoruz.
 • İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasını temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesini sağlıyoruz.
 • Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da dahil ediyoruz.
 • Avukatların, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyoruz.
 • Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleştiriyoruz. e-Duruşma uygulamasını tüm hukuk mahkemelerine yaygınlaştırıyoruz.
 • İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne indiriyoruz.
 • Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açıyoruz.
 • İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak.
 • Yargıdaki unvanlı görevler için kıdem şartı aranacak. Hakim ve savcı yardımcılığını sisteme kazandırıyoruz.
 • Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz.
 • Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenliyoruz.
 • Adli kontrol tedbirlerini, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz.
 • Katalog suçlarda ‘somut delile dayanma şartı’ getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz.
 • İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz.
 • Eylem planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek.
 • İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırıyoruz.
 • Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.
 • Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebebi, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletiyoruz.
 • Kadına karşı şiddet suçlarını etkin şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma bürolarını ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz.
 • İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtların, beraat kararı halinde yok edilmesini sağlıyoruz.
 • Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenliyoruz. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesini sağlıyoruz.
 • Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın korunmasını sağlamak için KVK Kanunu’nu AB standartlarıyla uyumlu hale getiriyoruz.
 • Kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuatı yeniden ele alıyor, kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getiriyoruz.
 • İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlıyoruz.
 • İcra ve İflas Kanunu ile ilgili yönetmeliği, mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenliyoruz.
 • Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda ‘pilot dava’ usulü getiriyoruz.
 • Çocuk mahkemelerini çocuk dostu olacak şekilde tasarlıyor, duruşmalara hakim, savcı ve avukatların cübbesiz katılımına imkan sağlıyoruz.
 • Engelli bireylerin üst kademe kamu yöneticiliği ile mesleklerine uygun görevlerde istihdamını zorlaştıran hükümleri tespit edip kaldırıyoruz.
 • Ağır hasta, yaşlı veya engelli hükümlülerin cezalarının konutlarında infazının imkanlarını artırıyoruz.
 • Tabiatı ve çevreyi beraber paylaştığımız hayvanları ‘mal’ olarak değil ‘can’ olarak gören bir anlayışla mevzuat değişikliği yapıyoruz.
 • Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imkanı getiriyoruz.
 • Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz.

PAYLAŞ:
    WhatsApp'da Paylaş!   Telegram'da Paylaş!     Yazdır   E-Posta Gönder

Önceki Haber
Aydın'da 4 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı
Sonraki Haber
Çocuğa cinsel istismarda bulunan polis tutuklandı