Ana SayfaGüncelDünyadaki hekim örgütlerinden AKP’nin ‘sağlık düzenlemesi’ne tepki: Tehlikeli ve sorumsuzca

Dünyadaki hekim örgütlerinden AKP’nin ‘sağlık düzenlemesi’ne tepki: Tehlikeli ve sorumsuzca

HABER MERKEZİ – Dünya Tabipler Birliği ile Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, AKP’nin ihraç edilen hekimlerin çalışma haklarını sınırlayan sağlıkla ilgili düzenlemesini “tehlikeli ve sorumsuzca”  nitelendiren bir mektup kaleme aldı. Uluslararası hekim örgütleri, Avrupa Delegasyonu’na ayrıca gönderdikleri mektupta teklifin geri çekilmesi için Türkiye’deki meslektaşlarıyla iletişim kurmalarını istedi.

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) ‘sağlık düzenlemesi’nde yer alan hekimlerin çalışma haklarını ellerinden alan düzenlemeye ilişkin Türkiye’deki yetkililere mektup gönderdi.

WMA ve CPME, konuyla ilgili mektubu TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve siyasi partilerin Grup Başkanvekillerine yolladı.

5. madde için ‘tehlikeli ve sorumsuzca’ nitelemesi

WMA ve CPME ilgili mektuplarında KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışmasını engelleyen madde ile ilgili düzenlemeyi “tehlikeli ve sorumsuzca” nitelerken, teklifin acilen geri çekilmesini istedi.

Dünyada milyonlarca hekimi temsil eden uluslararası hekim örgütleri olarak, yasa teklifinin WMA ve CPME’yi pek çok açıdan ciddi endişeye sevk ettiğine yer verilen mektuplarda, söz konusu teklifin, hekimleri mesleklerini icra etmekten alıkoyarak çalışma hakkını ihlal etmekle kalmadığı, bunun sonucunda milyonlarca insanın sağlık hizmetine erişimine de sınır getirdiği uyarısında bulunuldu.

Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinin de anımsatıldığı mektuplarda ayrıca Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12’nci maddesinin herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına erişme hakkını güvence altına aldığı vurgulandı.

Mektuplarda, “Taahhütlerinize sadık kalacağınıza ve uluslararası yükümlülüklerinize saygılı olacağınıza güveniyoruz” denildi.

WMA ve CPME ayrıca mektuplarında, tıp mesleğine ve sağlık hizmetleri sunumuna tehdit oluşturan uygulamaların üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

“Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır; uygulamalarda ‘bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket eder’ (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters yönde gitmektedir. Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Size, tasarının hemen geri çekilmesi için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.”

Avrupa Delegasyonu’na çağrı

Avrupa Delegasyonu’na ayrıca mektup gönderen CPME, yasa teklifinin geri çekilmesi talebiyle Türkiye’deki meslektaşlarıyla iletişim kurmaları çağrısında bulunuldu.

Ne oldu?

AKP’nin Meclis’e getirdiği “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Söz konusu teklifin 5. maddesi KHK ile ihraç edilen ve güvenlik soruşturmasından geçemeyen hekimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sektörde çalışmasını engelliyor.

Hekimlerin raporlarının idari işlemlerde esas alınmamasını da öngören söz konusu kritik madde şöyle:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değendirilerek kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabiplerinin meslek icralarına ilişkin kurallar getirilmektedir. Bunların sadece sosyal güvenlik kuruluşu ile sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabileceği ve düzenledikleri raporların yargı kararlarına idari ilmelere esas alınmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca devlet hizmet yükümlüsü olanların birinci grup ilçe merkezleri için belirlenen devlet hizmeti süresi kadar müddetle mesleklerin icra edemeyecekleri belirtilmektedir.”
Önceki Haber
Antalya'da Nailia Nutfullina ayrılmak istediği erkek tarafından öldürüldü
Sonraki Haber
Sanıksız 10 Ekim Davası'nda mahkeme avukatların taleplerini kabul etti